Zending en evangelisatie

'Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft' (Romeinen 1.16). Daarom heeft Christus aan Zijn Kerk een grote opdracht meegegeven: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen' (Matthéüs 28.19).
 
terug