Catechese

Wat doen we?
Zit jij op het Voorgezet Onderwijs? Wat is het dan mooi om onder leiding van de dominee samen met leeftijdsgenoten na te denken over Gods Koninkrijk. We zoeken naar antwoorden op onze (levens)vragen aan de hand van de Bijbel. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een methode. Je krijgt daardoor: 
•    onderwijs uit de Bijbel;
•    kennis van de geloofsleer;
•    wetenswaardigheden uit de kerkgeschiedenis;
•    antwoord op jouw vragen.
Wanneer en waar?
Alle catechisaties worden op maandagavond gegeven in de ouderenruimte van ‘De Zwaan’.

Voor wie?
Voor alle jongeren vanaf 12 jaar:
1e en 2e klas: ma: 19.00-19.45 uur
3e en 4e klas: ma:  20.00-20.45 uur
16+ : ma: 21.00-21.45 uur 

Vragen?
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met ds. Verheuvel of één van de wijkouderlingen.

Belijdeniscatechese

Hoe sta jij tegenover de Heere en Zijn Woord? Heeft Hij het te zeggen in jouw leven? Verlang je ernaar om de HEERE lief te hebben en Hem te dienen? Wil jij trouw zijn aan de kerk en je gaven in dienst van Hem besteden?
Als je belijdenis doet, zeg je daarmee dat je niet zonder de Heere God  kunt. Je geeft dan aan dat je Hem nodig hebt en wilt leven tot Zijn eer. Dan belijd je dat je je zaligheid alleen in Jezus Christus wilt zoeken.

Wat doen we?
Aan het doen van belijdenis gaat ook voorbereiding vooraf. We gaan samen met andere belijdeniscatechisanten een seizoen nadenken, wie God voor jou persoonlijk is.

Wanneer en waar?
De plaats en het tijdstip van de belijdeniscatechese worden in overleg met de dominee afgesproken. 

Vragen?
Denk jij er wel eens over na om belijdenis te doen, maar twijfel je? Neem dan gerust contact op met ds. Verheuvel of je (wijk)ouderling.
 

Bijbelkring

Wat doen we?
Als Bijbelkring komen we ongeveer één keer per maand bijéén om elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel. De dominee houdt een inleiding waarmee hij het Bijbelgedeelte verder toelicht. Daarna gaan we in gespreksgroepjes uiteen om het Bijbelgedeelte te bespreken en om samen te zoeken naar de betekenis daarvan voor de praktijk van het (geloofs)leven.

Wanneer en waar?
De avonden worden op dinsdagavond gehouden in de ouderenruimte van ‘De Zwaan’ en beginnen om 20.00 uur.

Voor wie?
Iedereen is van harte welkom!

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met ds. Verheuvel.

Huisbezoek

Soms vindt er in de kerk pastoraal bezoek plaats als er een bijzondere aanleiding voor is. Dat kan een vreugdevolle gebeurtenis zijn, zoals bij een geboorte of huwelijksjubileum. Dat kan ook in een moeilijke situatie zijn, zoals bij ziekte en zorgen. In de kerk kennen we ook de goede gewoonte van het huisbezoek: zonder een directe aanleiding spreken we met elkaar over het leven in relatie tot de Heere God. Binnenkort zullen de ouderlingen weer afspraken gaan maken voor de tweejaarlijkse gesprekken in hun pastorale wijken. In de kerkenraad voeren we de laatste tijd onderling mooie gesprekken over de roeping die we hebben als gemeente van Christus, en ook onze persoonlijke roeping in de gemeente. We doen dat aan de hand van het boekje "Gemeentezijn – dat houdt wat in" van prof. dr. J. Hoek. Vraag er gerust eens naar als de wijkouderling met een andere broeder bij u op bezoek komt. Misschien is het een goede aanleiding om daar eens met elkaar over door te spreken: hoe zie ik mijn roeping in de gemeente? Of: hoe kunnen we samen gemeente zijn tot eer van God en tot zegen voor onze naaste? De kerkenraad hoopt van harte op allerlei goede gesprekken met elkaar!

Agenda

Ochtenddienst Wijk 1 Palmpasen Ds. R. v/d Plicht

zo 02 apr 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Wijk 2 ds. F. Hoek

zo 02 apr 2023 om 10:00

Avonddienst Wijk 2 ds. E.K. Foppen

zo 02 apr 2023 om 18:30

Kerkdienst Wijk 1 Witte Donderdag Ds. J. Roding

do 06 apr 2023 om 19:30 uur

Avonddienst Wijk 2 Goede Vrijdag ds. M.M.J. Verheuvel

vr 07 apr 2023 om 19:30

Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wit beluisteren.

Livestream

De bevestigingsdienst van ambtsdragers van Wijkgemeente1 op zondag 22 januari 2023  is via  livestream uitgezonden . Klik op de button  om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wit beluisteren.

Wij zenden de kerkdiensten ook live uit via YouTube. Klik op de button   om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.