Welkom bij de Hervormde Gemeente Berkenwoude

De Hervormde Gemeente Berkenwoude wil een gemeenschap zijn van mensen die samen het geloof willen beleven, dat oproept om mens voor elkaar te zijn en elkaar lief te hebben. Een gemeenschap waar iedereen welkom is, een plek om op adem te komen en om geborgenheid, steun en inspiratie te vinden.

Binnen de Hervormde Gemeente Berkenwoude geloven wij in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
De gedachte dat we samen deel uitmaken van dezelfde kerk leeft in beide wijkgemeenten. De manier waarop deze kerk gestalte krijgt in eredienst en pastoraat is echter verschillend. Daarom is overgegaan tot de vorming van twee wijkgemeenten met ieder een eigen identiteit en organiseren we verschillende activiteiten.

Wijk 1 is pluriform en biedt onderdak aan mensen van verschillende achtergronden, kerkelijk, randkerkelijk, zoekend of gewoon nieuwsgierig. Zij wil een gemeenschap zijn die ruimte geeft aan de vrijzinnige gedachte, waarin vrijheid van denken en vrijheid van geloof voorop staat.
Het is de wijkgemeente die van oudsher om 10.00 uur ’s ochtends in de Dorpskerk kerkt. Meestal wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op vrijmoedige en blijmoedige wijze wordt de ontmoeting met God gezocht, opdat het christelijk geloof telkens opnieuw betekenis kan krijgen in het leven van alledag.

Wijk 2 staat voor een hervormd-gereformeerde prediking en geloofsbeleving. Zij ziet de traditie waarin ze staat en die ze wil doorgeven niet alleen als een traditie waarin ze zelf goed kan leven maar zij ziet het ook als een traditie die van wezenlijk belang is voor iedereen. Het centraal staan van het Woord is geen drempel maar een uitnodiging.
Iedere zondag zijn er twee diensten. De morgendienst is in de Zwaan en begint om 10:00 uur. De avonddienst begint om 18:30 uur en is dan in de Dorpskerk.

              

U/jij bent van harte welkom in één van onze kerkdiensten of bij de nevenactiviteiten. Neem gerust contact op bij vragen of voor meer informatie. Zie hiervoor de contactpagina.

Agenda

Schaatsen wijk 1

vr 10 feb 2023 om 19.00 uur verzamelen

Ochtenddienst Wijk 1 Ds. H. Hartogsveld

zo 12 feb 2023 om 10.00 uur

Ochtendienst Wijk 2 ds. M.M.J. Verheuvel

zo 12 feb 2023 om 10:00

Avonddienst Wijk 2 ds. K. Timmerman

zo 12 feb 2023 om 18:30

Gemeenteavond Wijk 1 - onderweg naar een nieuwe predikant

ma 13 feb 2023 om 20.00 uur

Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream

De bestigingsdienst van ambtsdragers van Wijkgemeente1 op zondag 22 januari 2023  is via  livestream uitgezonden . Klik op de button  om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Wij zenden de kerkdiensten ook live uit via YouTube. Klik op de button   om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.