Jubileumconcert Marco de Keizer

45- jarig jubileum Marco de Keizer.

U wordt van harte uitgenodigd voor een Dankavond/Jubileumconcert op 2 juni 2023 in de Grote Kerk te Dordrecht waarin het 45-jarig jubileum  zal worden gevierd van Marco de Keizer als organist.

Hij is als organist verbonden aan diverse kerken. Marco kijkt met grote dankbaarheid terug op de jaren dat hij het orgel heeft mogen bespelen tijdens vele kerkdiensten waarin hij de gemeentezang begeleid heeft.

                                                
 
Lees meer 

Terugblik Gemeenteavond 13-02-2023

GEMEENTEAVOND   -  ONDERWEG NAAR EEN NIEUWE PREDIKANT

Op 13 februari hebben wij in de Dorpskerk  een gemeenteavond gehouden waarop we  met elkaar gedeeld hebben wat voor beeld wij samen hebben bij onze wijkgemeente en bij een nieuw te beroepen predikant. Ook is er  stil gestaan bij de mogelijke samenwerking bij het zoeken naar een predikant met de naburige Ontmoetingskerkgemeente in Krimpen aan de Lek. Omdat beide gemeenten een vacature stellen van 50%, heeft de Classis ons gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. Naast deze inhoudelijke zaken was er ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te delen wat er aan vragen, verlangens, vreugde en zorgen onder ons leeft.
We kunnen terugkijken op een goede en informatieve avond in een ontspannen sfeer ,waarin wij een begin hebben kunnen maken met de  start van de zoektocht naar een nieuwe predikant.