Zending en evangelisatie

'Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft' (Romeinen 1.16). Daarom heeft Christus aan Zijn Kerk een grote opdracht meegegeven: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen' (Matthéüs 28.19).
Wij zijn als gemeente dus geroepen om het Evangelie door te geven aan onze naasten, in zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Ieder gemeentelid draagt op zijn/haar plaats en op zijn/haar wijze hierin verantwoordelijkheid. Daarbovenop komt dat we als gemeente ook steun geven aan organisaties en projecten die zich toeleggen op zending en evangelisatie. Dit zijn vooral, maar niet uitsluitend, de GZB (gzb.nl) en de IZB (izb.nl).
Wij zijn al meerdere jaren nauw verbonden aan een zendingsechtpaar in Malawi: Hans en Gerrie Kasbergen. Zij zijn vanuit onze zustergemeente in Bergambacht uitgezonden en worden ook vanuit Berkenwoude ondersteund. Meer informatie over het werk van Hans en Gerrie is te vinden op hun website: liefdevoormalawi.blogspot.com
 
terug