Welkom in de wijkgemeente 1

Hartelijk welkom !!

Ben je nieuwsgierig naar de kerk, de dominee, het leven binnen de kerk? We ontmoeten jou ook graag!

Wij zijn als iedereen, feilbare en kwetsbare mensen, die inspiratie en kracht putten uit het geloof. Gewone mensen, die inspiratie zoeken in de betekenis die de bijbelverhalen van toen hebben voor het leven van nu.

Misschien zoek je beschutting, veiligheid, bemoediging, wil je meer weten van het geloof. Misschien wil je geloven toepassen in het dagelijkse leven. Of je wilt mensen ontmoeten, eventjes praten.

Kom eens binnen, gewoon, zoals je bent. Bezoek eens een kerkdienst op zondagmorgen 10 uur. Of een van onze activiteiten of kringen.

We willen een open en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen. We willen onze directe omgeving laten zien dat de geloofsgemeenschap van Christus er is voor iedereen, ongeacht geloof, kleur, herkomst of geaardheid. We willen een thuis bieden aan mensen met allerlei achtergronden, kerkelijk, randkerkelijk, zoekend of gewoon nieuwsgierig.

Zo wil onze gemeente groeien als een ontmoetingsplaats van mensen, die bij elkaar steun vinden in het geloof en die met elkaar over het geloof in gesprek gaan, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en om elkaar op te bouwen.; Een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof en een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven.

We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

terug