Verbintenis-en Intrededienst ds. Jan de Visser

Na een vacante periode is de kerkenraad van wijkgemeente 1 van de Hervormde Gemeente Berkenwoude en den Achterbroek verheugd u uit te kunnen nodigen voor de verbintenis- en intrededienst van

Ds. Jan de Visser
op zondag 14 juli 2024
om 14.30 uur

in de Dorpskerk, Dorpsstraat 20 te Berkenwoude.

Het gedeelte van de dienst waarin ds. De Visser verbonden zal worden aan onze gemeente, zal geleid worden door ds. Bert Kuipers.

Aansluitend aan de dienst is er een receptie in Cultureel Centrum “De Zwaan”, Kerkweg 2, waar u de gelegenheid heeft om het echtpaar De Visser te ontmoeten en nader kennis te maken onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom !

Namens de kerkenraad,

C. Prins-Wildeboer, preses                                          
P.B.M. Versluys, scriba
terug