Predikant

De predikant (dominee) is dienaar van het Goddelijke Woord (verbi divini minister). Hij heeft als primaire taak om het Woord van God (de Bijbel) bij mensen te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld:
  • in kerkdiensten: de predikant verkondigt het Evangelie en bedient de sacramenten van de heilige Doop en het heilig Avondmaal.
  • in catechese- en Bijbelstudiegroepen: de predikant geeft onderwijs vanuit de heilige Schrift.
  • in pastorale situaties: de predikant getuigt van de goede Herder Jezus Christus in de hoogte- en dieptepunten van het leven, in het bijzonder in rouw- en trouwdiensten.

Vanaf september 2018 is ds. M.M.J. Verheuvel predikant van onze wijkgemeente (voor 50%). Dat was hij eerst via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk, maar sinds september 2023 is hij als eerste eigen predikant aan onze wijkgemeente verbonden.

Contact opnemen met onze predikant? Dat kan:
Ds. M.M.J. Verheuvel
Molenstraat 29
2871 BG Schoonhoven
Tel. 06-21197749
E-mail: m.m.j.verheuvel@hervormdberkenwoude.nl
 
terug