Omzien naar elkaarIn een kerkelijke gemeente zijn medemenselijkheid en betrokkenheid op elkaar belangrijk. Pastoraat betekent omkijken naar elkaar en is een taak van de hele gemeente.
Daarnaast hebben predikant, het pastoraal team en de kerkenraad in het bijzonder oog voor deze betrokkenheid op elkaar. Wanneer gemeenteleden of mensen daarbuiten graag eens hun hart willen luchten, vragen hebben over geloof of een steuntje in de rug nodig hebben, zijn zij van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de predikant of leden van het pastoraal overleg. De predikant bezoekt mensen die het op prijs stellen om in situaties van ziekte, ouderdom, eenzaamheid, overlijden van geliefden of andere moeilijkheden een vertrouwelijk gesprek te voeren. Maar ook blijde levensgebeurtenissen, zoals het aangaan van relaties of de geboorte van een kind, kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met de predikant. Daarnaast bieden pastorale gesprekken de mogelijkheid om kennis met elkaar te maken en wederzijdse betrokkenheid te versterken.

Pastoraal Team
In het Pastoraal Overleg wordt gesproken over het wel en wee van onze gemeente. Het overleg coördineert de bezoeken die namens de kerkelijke gemeente aan gemeenteleden worden gebracht bij o.a. ziektes, geboortes, jubilea, nieuwe gemeenteleden en verhuizingen. Om goed op de hoogte te blijven, is het pastoraal overleg in grote mate afhankelijk van uw informatie. Aarzel daarom niet om contact met een van ons op te nemen, wanneer u iets te melden heeft omtrent het wel en wee van een van de leden van onze gemeente.  
terug