Over wijkgemeente 1

De Hervormde gemeente van Berkenwoude is een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (tot 2005 in Berkenwoude de Nederlandse Hervormde kerk). 

                                                                                                             
                                                                                              
Wijkgemeente 1 is pluriform en is de gemeente die van oudsher in Berkenwoude aanwezig is. Als christelijke wijkgemeente in Berkenwoude zijn wij geroepen om gemeente van Christus te  zijn. Centraal in onze gemeente staat de zondagse eredienst, waarin wij worden geïnspireerd door woorden uit de Bijbel met haar blijde boodschap. Hiermee wordt ons het goede nieuws van vergeving en bevrijding gebracht en richting gegeven aan ons leven.

Door het sacrament van de Doop delen we in de gemeenschap met Christus en aan het Avondmaal worden wij bevestigd in de relatie met Hem. In de eredienst zingen en bidden wij met elkaar, om zo deel van de kerk van alle plaatsen en tijden te zijn.

Zoals de eerste christenen ook wel "mensen van de weg" werden genoemd, zo zien ook wij geloven als een weg die wij als wijkgemeente samen willen gaan. Op die geloofsweg willen wij op zoek gaan naar het schijnen van Gods licht op deze wereld en op onze levens. We willen met elkaar delen in onze ervaringen en onze geloofsbronnen, maar ook in onze vragen en twijfels. In onze gemeente worden ruimte en breedte gekoesterd. Daarom streven wij ernaar om een kerkelijk thuis te bieden aan mensen die op verschillende manieren in het geloof staan. Ook mensen die nieuwsgierig zijn naar geloof en religieuze vragen, hun leven willen verdiepen, of in het christelijk geloof willen leven, zijn van harte welkom om deel uit te maken van onze wijkgemeente.

Karakteristiek voor onze wijkgemeente is de open, blijmoedige en vrijmoedige omgang met geloof, Bijbel en traditie. Wij proberen niet star onze overtuigingen te verdedigen, maar willen openstaan voor nieuwe inzichten. Niettemin staan wij volop in de christelijke traditie en koesteren wij vertrouwde gebruiken om het christelijk geloof te leven.

                                                
                                             
Iedereen is hartelijk welkom tijdens onze kerkdiensten en ook bij de activiteiten die we binnen de wijkgemeente  organiseren.                                                                   
terug