Ouderling-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeenschap.

In Berkenwoude beheren zij het monumentale kerkgebouw aan de Dorpsstraat. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.

Contact opnemen met één van onze ouderling-kerkrentmeesters dat kan:
Dhr. M. van Bemmel
email: M.vanBemmel@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. A.P. Groenendijk (Scriba)
email: A.P.Groenendijk@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. J.R. van der Sloot-Evers
email: J.R.vanderSloot-Evers@hervormdberkenwoude.nl

terug