Beroep naar Berkenwoude aangenomenZoals in de kerkdienst van zondagmorgen op 21 april  j .l. reeds aan de gemeente is meegedeeld , heeft de kerkenraad  het bericht ontvangen van ds. J. de Visser dat hij het beroep vanuit wijkgemeente 1 heeft aangenomen !

De kerkenraad is hier verheugd en heel dankbaar voor !

Ds. Jan de Visser heeft zijn theologische opleiding genoten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij heeft de hervormde gemeenten in Nieuwdorp(Zeeland)  en Maassluis gediend en is momenteel predikant van de Exoduskerk te Middelharnis-Sommelsdijk. Ds. Jan de Visser en zijn vrouw hopen in de tweede helft van juni te verhuizen naar de pastorie in Berkenwoude.
Ds.de Visser meldt uit te zien naar een goede en gezegende samenwerking met iedereen die zich inzet voor het wel en wee van de gemeente, om als herder en leraar van de Hervormde Gemeente Berkenwoude en den Achterbroek iedereen die zich bij de wijkgemeente betrokken voelt, te mogen dienen.

De verbintenis-en intrededienst zal plaatsvinden op 14 juli 2024 om 14.30 uur in de Dorpskerk.

De kerkenraad hoopt velen van u daar te mogen ontmoeten.
 

Dorpskerk, Pastorie en Dorpsomgeving in vogelvlucht

Hieronder treft een drone -opname van het kerkgebouw, pastorie en de dorpsomgeving.

drone opname dorpskerk