Predikant

De predikant (dominee) is dienaar van het Goddelijke Woord (verbi divini minister). Hij heeft als primaire taak om het Woord van God (de Bijbel) bij mensen te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld:
  • in kerkdiensten: de predikant verkondigt het Evangelie en bedient de sacramenten van de heilige Doop en het heilig Avondmaal.
  • in catechese- en Bijbelstudiegroepen: de predikant geeft onderwijs vanuit de heilige Schrift.
  • in pastorale situaties: de predikant getuigt van de goede Herder Jezus Christus in de hoogte- en dieptepunten van het leven, in het bijzonder in rouw- en trouwdiensten.

Vanaf september 2018 is ds. M.M.J. Verheuvel predikant van onze wijkgemeente (voor 50%). Dat was hij eerst via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk, maar sinds september 2023 is hij als eerste eigen predikant aan onze wijkgemeente verbonden.

Contact opnemen met onze predikant? Dat kan:
Ds. M.M.J. Verheuvel
Molenstraat 29
2871 BG Schoonhoven
Tel. 06-21197749
E-mail: m.m.j.verheuvel@hervormdberkenwoude.nl
 

Ouderlingen

In het christendom wordt in Handelingen 14 geschreven dat er ‘oudsten’ worden aangesteld door Paulus en Barnabas. Dit zijn twee evangelisten die op rondreis veel plaatsen aandeden en daar het evangelie brachten. Zij stelden vervolgens ‘oudsten’ aan om de leiding van de geloofsgemeenschap op zich te nemen nadat Paulus en Barnabas weer vertrokken waren. Ook in Jeruzalem waren er al oudsten in de christelijke geloofsgemeenschappen werkzaam naast de apostelen.

De ouderlingen hebben een aantal taken:

  • zij moeten leiding geven aan de geloofsgemeenschap
  • zij bezoeken met regelmaat de leden van de kerk
  • zij geven extra aandacht aan mensen die dat nodig hebben
Contact opnemen met één van onze ouderlingen dat kan:

Dhr. A.C. Teeuw
email: A.C.Teeuw@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. W.G.Teeuw (Preases: voorzitter)
email: W.G.Teeuw@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. R.H. Vrolijk
email: R.H.Vrolijk@hervormdberkenwoude.nl

Diakenen

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat ‘dienaar’ betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke geloofsgemeenschappen hadden diakenen.

De diakenen hebben andere taken dan de ouderlingen:

  • het stimuleren van leden van de geloofsgemeenschap tot diaconaal werk
  • zorgdragen voor de arme mensen in en buiten de gemeenschap
  • het namens de kerk aan de orde stellen van sociale problemen bij overheid en maatschappij
Contact opnemen met één van onze diakenen dat kan:

Dhr. H.J. Bos
email: H.J.Bos@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. E. Rietveld
email: E.Rietveld@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. M. de Vries
email: M.deVries@hervormdberkenwoude.nl

Ouderling-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeenschap.

In Berkenwoude beheren zij het monumentale kerkgebouw aan de Dorpsstraat. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.

Contact opnemen met één van onze ouderling-kerkrentmeesters dat kan:
Dhr. M. van Bemmel
email: M.vanBemmel@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. A.P. Groenendijk (Scriba)
email: A.P.Groenendijk@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. J.R. van der Sloot-Evers
email: J.R.vanderSloot-Evers@hervormdberkenwoude.nl

Contact

Contact opnemen met de kerkenraad? Dat kan, met de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

Dhr. A.P. (Aart) Groenendijk
E-mail scriba-wijk2@hervormdberkenwoude.nl
Tel. 06-53326075