Liturgische Bloemschikken

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom is er de groep liturgisch bloemschikken, die in bijzondere diensten zorg draagt voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken.
 
Lees meer 

Bloemschikking Stille WeekFoto-impressie van de bloemschikkingen tijdens de Stille Week
Lees meer 

Startzondag 2022

De liturgische bloemschikking behorende bij de startzondag 18 september 2022, gebaseerd op het jaarthema van de PKN:  " Aan Tafel "


                                                   

 
Lees meer 

Oogstdienst 2022

Oogstdienst 2022

Fruitmandjes staan dan in de kerk die na afloop door jeugd en volwassenen rondgebracht worden bij ouderen en/of zieken van onze gemeente.

                                         
Lees meer 

Gedachtenisdienst 2022

Op deze zondag  vieren we de laatste dienst in het kerkelijk jaar.
In deze dienst gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn, door hun namen te noemen en daarbij een kaars te ontsteken aan de Paaskaars, als symbool van verbondenheid met de levende Heer, die het licht is op onze levensweg.
Juist daar waar het voor ons donker wordt, en we de weg niet meer weten, daar schijnt dat licht ons bij, wijst ons de weg en verwarmt onze harten.


 
Lees meer 

Advent 2022

De periode naar Kerst, de Adventstijd, is de tijd van de voorbereiding op de geboorte van Christus. De kleur van het antependium wisselt naar paars, de kleur van de voorbereiding op de feestdagen.
In de adventstijd zullen we elke zondag een adventskaars ontsteken.
Lees meer