Kerkdienst en Liturgie


                                              

                                       Liturgie zondag 26 maart 2023
 

Voorganger: Dhr.S. de Jong
Ouderling: Brenda de Roo
Organist: Erik van der Does de Bye


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid: 1, 3, 4

Bemoediging en Groet

Lied 213: 5

Inleiding

Gebed om ontferming

Lied 561 O liefde die verborgen zijt 

Gebed bij de opening van de Schriften

Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen

Lied 858 Vernieuw in ons, o God

Johannes 11: 1-44 Lazarus uit de dood opgewekt

Lied 769 Eens, als de bazuinen klinken: 1, 2, 5, 6

Overdenking


                                  

Orgelspel

Lied 913 Wat de toekomst brengen moge

Dankzegging, voorbede, stil gebed , Onze Vader

Collecten


                                                                                                       

1e Collecte is bestemd voor Kerk in Actie : Bangladesh
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Bangladesh
overmaken op rek.nr.  NL15RABO0307502007

2e Collecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerkrentmeesters
overmaken op rek.nr.  NL92RABO0307500039


Lied 657 Zolang wij ademhalen: 1, 3, 4

Wegzending en  Zegenbede

Gezongen Amen

Orgelspel 
terug

Agenda

Ochtenddienst Wijk 1 Palmpasen Ds. R. v/d Plicht

zo 02 apr 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Wijk 2 ds. F. Hoek

zo 02 apr 2023 om 10:00

Avonddienst Wijk 2 ds. E.K. Foppen

zo 02 apr 2023 om 18:30

Kerkdienst Wijk 1 Witte Donderdag Ds. J. Roding

do 06 apr 2023 om 19:30 uur

Avonddienst Wijk 2 Goede Vrijdag ds. M.M.J. Verheuvel

vr 07 apr 2023 om 19:30

Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wit beluisteren.

Livestream

De bevestigingsdienst van ambtsdragers van Wijkgemeente1 op zondag 22 januari 2023  is via  livestream uitgezonden . Klik op de button  om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wit beluisteren.

Wij zenden de kerkdiensten ook live uit via YouTube. Klik op de button   om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.