Kerkbalans 2024

Onze kerk is van blijvende waarde en staat midden in de samenleving van Berkenwoude. Om dit zo te houden is uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2024 van groot belang.
  • De kerk is de plaats om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.
  • De kerk is letterlijk een baken; een markant herkenningspunt in ons dorp. Onze kerkelijke gemeente wil ook daadwerkelijk een houvast zijn in het leven.
  • De kerk is ook een warme plek van ontmoeting en inspiratie. Wij komen er samen voor momenten van hoop, steun en gebed. Voor grote momenten in ons leven zoals doop en huwelijk, rouw en verdriet.

                                                                  

 
Om dit in stand te houden, willen wij dit met uw bijdragen bereiken:
  • Het in stand houden van de predikantsplaats(en);
  • Zoveel mogelijk zieken en ouderen bezoeken, bemoedigen en steunen;
  • Er zijn voor iedereen in geestelijke nood;
  • Elke zondag onze kerkdeuren open hebben voor iedereen die geloof, hoop en naastenliefde zoekt;
  • Voorzieningen verzorgen voor: jeugd, ouderen en alleenstaanden;
  • Zorgen dat het kerkgebouw goed onderhouden blijft;
  • Het kerkgebouw ook voor culturele doelen gebruiken, zoals concerten e.d.
Denkt u zich eens in hoe Berkenwoude eruit zou zien zonder onze kerkgemeenschap?! Die kerkgemeenschap van u, van ons en van onze voorouders willen wij behouden voor onze volgende generaties om te kunnen blijven bidden, zingen, dopen, trouwen en rouwen.
Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2024 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
Om u een inzicht te geven in wat wij minimaal nodig hebben voor 2024is er een begroting opgesteld. Voor 2024 kunnen we u een begroting met een klein positief saldo presenteren.

De kosten van een predikantsplaats worden ten opzichte van 2023 flink verhoogd door de PKN. De post pastoraat zal in 2024 met 4.0 % stijgen.  Voor de overige kosten wordt per saldo in 2024 een stijging van ca 2.6 % verwacht. Wanneer de totale kosten gemiddeld met zoveel procent  stijgen, moeten ook de inkomsten met tenminste hetzelfde aantal procenten  stijgen om de begroting sluitend te houden. Dat vraagt om een serieuze overweging bij de bepaling van uw kerkbalansbijdrage.  Het geld dat er in komt, gaat er ook allemaal weer uit en er blijft eigenlijk (te) weinig over om te sparen voor onvoorziene uitgaven. Die uitgaven gaan ongetwijfeld een keer komen, waar en wanneer weten we niet.
Het is daarom niet goed om deze kosten door te schuiven naar de  volgende generatie, de kerk van morgen, en hen straks een matig onderhouden kerk(gebouw) na te laten. Daarom neem uw verantwoordelijkheid en geef zoveel als in uw vermogen ligt. De overschotten worden gelabeld aan de betreffende wijk en kunnen, na toestemming van de betreffende wijk, worden ingezet voor activiteiten ten behoeve van de eigen wijk of ten behoeve van algemeen (onderhoud).  

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL92RABO 0307500039 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024
Dankzij uw gift blijft onze gemeente ook morgen een plek van betekenis.

 
terug