Diakenen

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat ‘dienaar’ betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke geloofsgemeenschappen hadden diakenen.

De diakenen hebben andere taken dan de ouderlingen:

  • het stimuleren van leden van de geloofsgemeenschap tot diaconaal werk
  • zorgdragen voor de arme mensen in en buiten de gemeenschap
  • het namens de kerk aan de orde stellen van sociale problemen bij overheid en maatschappij
Contact opnemen met één van onze diakenen dat kan:

Dhr. H.J. Bos
email: H.J.Bos@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. E. Rietveld
email: E.Rietveld@hervormdberkenwoude.nl
Dhr. M. de Vries
email: M.deVries@hervormdberkenwoude.nl
terug