Kerkdienst en Liturgie

                  ""                                      
 
Orde van dienst 26-05-2024

Voorganger: Ds.H. Hartogsveld
Ouderling: Gé Dogterom
Organist: Erik van der Does de ByeOrgelspel
 
Welkom door ouderling van dienst
 
Opgangslied: 705
 
Moment van stilte

Votum en groet
 
Lied: 885
 
Inleiding op de dienst

Gebed
 
Lied: 320
 
1e Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32-40

2e Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
 
Lied: 600
 
Overdenking: "De Getuigenis van Gods Liefde: Verleden, Heden en Toekomst"
 
Meditatief orgelspel
 
Dank- en voorbeden (afgesloten met stil gebed en het Onze Vader)

Colllecten
 
       ""                                                                                                

1e Collecte is bestemd voor de Diaconie met als bestemming: Diaconie Eigen Gemeente 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie Eigen Gemeente
overmaken op rek.nr.  NL15RABO0307502007

2e Collecte is bestemd voor het college van Kerkrentmeesters 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. College van Kerkrentmeesters 
overmaken op rek.nr.  NL92RABO0307500039.


Slotlied: 416
 
Wegzending en Zegen
 
Lied: 978: 4

Orgelspel
 
 
terug

Agenda

Kerkdienst Wijk 1 Ds. A. ter Schuur - Ontmoetingsdienst

zo 02 jun 2024 om 10.00 uur

Ochtenddienst ds. M. v.d. Ruitenbeek - Uddel

zo 02 jun 2024 om 10:00

Avonddienst ds. J. Westland - Putten

zo 02 jun 2024 om 18:30

Kerkdienst Wijk 1 Ds. N. van Dorp

zo 09 jun 2024 om 10.00 uur

Ochtenddienst Voorbereiding Helig Avondmaal ds. M. van Campen - Ede

zo 09 jun 2024 om 10:00

Wijkgemeenten

Wijk I

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wilt beluisteren.

Livestream
De doopdienst op 17 maart 2024 is via livestream uitgezonden.

Klik op de button  om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wilt beluisteren.

Wij zenden de kerkdiensten ook live uit via YouTube. Klik op de button   om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.