Kerkrentmeesters


                                                        
Het college van kerkrentmeesters van de gemeente beheert de financiën van de gemeente voorzover deze niet van diakonale aard zijn. Het college heeft de zorg voor de instandhouding van de kerkelijke gebouwen.

Financieel steunt de gemeente geheel op haar leden en daarmee voor een groot deel op de actie ‘Kerkbalans’ die elk jaar in januari gehouden wordt.
Een toezegging wordt bij u thuis bezorgd en weer opgehaald. Gezien de stijgende kosten blijven uw giften voor de gemeente van groot belang!
Daarom nog even het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters: Rabobank no.: NL92RABO0307500039 t.n.v. N.H. Gemeente Berkenwoude College van Kerkrentmeesters.

In de maand juni wordt uw bijdrage gevraagd voor de landelijke kerk, het zogenaamde ‘Solidariteitsfonds’. De plaatselijke gemeente is verplicht voor haar belijdende leden een vast bedrag aan de landelijke kerk over te maken. Ook aan doopleden wordt een bijdrage voor deze kas gevraagd. Wij vragen u dan ook uw deel voor uw rekening te nemen.
 
terug