Kinderkring


Op dit moment vindt er geen kinderkring plaats, bij gebrek aan kinderen. Zodra er weer animo is voor de kinderkring ,zal de kerkenraad zich inspannen om dit weer mogelijk te maken.
Indien de kinderkring weer gaat starten, zal dat zijn op de eerste en derde zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur in de ouderenruimte van de Zwaan.
Wilt u uw kinderen opgeven voor de kinderkring, dan kan dat bij de scriba van wijkgemeente 1, Peter Versluys, 06-28780461 of via pbmversluys@icloud.com
terug