Over wijkgemeente 1

                                 
De Hervormde gemeente van Berkenwoude is een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (tot 2005 in Berkenwoude de Nederlandse Hervormde kerk).                                                                                          
Wijkgemeente 1 is pluriform en is de gemeente die van oudsher in Berkenwoude aanwezig is.
Lees meer 

Contact Wijkgemeente 1

                                  

Het bestuur van de wijkgemeente is in handen van de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit de dominee, een praeses (voorzitter), een scriba (secretaris), de ouderlingen, de diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeesters.
Lees meer 

Welkom in de wijkgemeente 1

Hartelijk welkom !!

Ben je nieuwsgierig naar de kerk, de dominee, het leven binnen de kerk? We ontmoeten jou ook graag!

 

Lees meer 

Profielschets Wijkgemeente 1

Hieronder kunt de uitgebreide profielschets van onze wijkgemeente inzien.

Profielschets Wijkgemeente 1

Onze uitgangspunten

Hieronder kunt u ons beleidsplan inzien voor de komende 4 jaar.

Beleidsplan Wijkgemeente 1 2022-2026

Hier vindt u de gedragscode zoals wij die binnen de Hervormde Gemeente Berkenwoude hanteren.

Gedragscode

Hieronder vindt u  het privacystatement zolas wij die binnen onze wijkgemeente hanteren

Privacystatement wijkgemeente 1