Contact Wijkgemeente 1

Het moderamen is het 'dagelijks bestuur' van onze wijkgemeente, en bestaat uit:
- de voorzitter en de vice-voorzitter van de kerkenraad
- de predikant
- de scriba

De wijkkerkenraadsvergadering vindt in de regel 1 keer per maand plaats in de Kerkenraadskamer ( Consistorie )  van de Dorpskerk. 

Kerkenraad wijk 1

Predikant
Vacature 

Scriba
Peter Versluys
06-28780461
pbmversluys@icloud.com

Ouderlingen
Brenda de Roo
Rein Slob
Vacature

Diakenen
Carina Prins
Willy Boogaerdt
Gijs Dekker

Ouderling-Kerkrentmeesters
Gé Dogterom
Peter Versluys
Kerkrentmeester
Arjen Prins

Administrerend Kerkrentmeester Wijk 1
Peter Versluys
pbmversluys@icloud.com
06-28780461

(adres)wijzigingen en andere mutaties voor de ledenadminsitratie:
Ronald Glas
ronald.glas@online.nl

Peter Versluys
pbmversluys@icloud.com
 
terug