Cantorij

                    

Sinds Pinksteren 1997 is er een cantorij actief in de Hervormde Gemeente van Berkenwoude. De cantorij is een kerkkoor, bestaande uit enthousiaste gemeenteleden en een dito dirigent. Een aantal leden had bij de oprichting van de cantorij al jarenlange  koorervaring in onder andere de gemengde zangvereniging 'Vriendschap' te Berkenwoude. Anderen hadden nog nooit in een koor gezongen, maar pikten de draad snel op. Ook leden die later toegetreden zijn, hebben snel hun draai weten te vinden. De cantorij is een hechte, open groep, die nieuwe mensen met open armen ontvangt. Zingen is dubbel bidden, zo schreef de kerkvader Augustinus (vierde eeuw na Christus) al en in dit opzicht is de cantorij niet alleen een groep enthousiaste zangers, maar ook een 'bijzondere kring'.

Een  aantal keren per jaar wordt de gemeentezang in de eredienst ondersteund door de medewerking van de cantorij. Dankzij de cantorij klinken er tweede stemmen, acclamaties, responsies, wisselzangen en andere bekende en onbekende liederen in de dienst. Ook gaat de cantorij de gemeente voor bij het instuderen van nieuwe liederen. Naast muzikaliteit en daarin geloofsbeleving is ook gezelligheid een van de pijlers waarop de cantorij staat. De cantorij is gemotiveerd en dat is weer goed voor die andere pijler: steeds groeiende kwaliteit.

De cantorij komt samen om te repeteren in de consistorie, op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (kerk open om 19.45 uur). De repetities staan onder de enthousiaste en bezielende leiding van de dirigent, Erik van der Does de Bye. Iedereen die mee wil doen, kan altijd aanschuiven. Bent u bereid om de repetities trouw bij te wonen, maar heeft u geen ervaring of voorkennis? Dat is geen enkel probleem, u zult niet de eerste zijn die bij de cantorij heeft leren zingen.
Als u belangstelling heeft om mee te doen met de Cantorij, dan kunt u zich melden bij een van de leden of contact opnemen met de dirigent.
                                                  
                                                                                
                                                                            
 
terug