Algemeen

Kerkgebouw
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

Algemene Kerkenraad
Carina Prins ( voorzitter )
Marc van Bemmel ( scriba )

College van Diakenen
Marinus de Vries  ( voorzitter )
Willy Boogaerdt ( scriba )
diaconie @hervormdberkenwoude.nl

College van Kerkrentmeesters
Marc van Bemmel ( voorzitter )
Peter Versluys ( scriba ) 
kerkrentmeesters@hervormdberkenwoude.nl
terug