PKN
  » Algemeen » Diaconie 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Noodkreet Voedselbank Noodkreet Voedselbank
Nu we niet meer bij elkaar komen in de kerk kunnen we ook geen producten meer inzamelen voor de Voedselbank IJssel en Lek. Terwijl de nood nu juist hoog is. Voedselbanken krijgen geen producten meer aangeleverd zoals pasta rijst en aardappelen ze moeten dit nu zelf inkopen. Daarom vermelden wij nu het rek. nr. van de voedselbank op onze site NL85RABO0320396800 in de hoop dat U iets wilt overmaken.
 
 
PLUS-supermarkt boodschappenpakket

PLUS-supermarkt boodschappenpakket
Bij de PLUS supermarkten kunt u sparen voor een gratis boodschappenpakket  ter waarde van 50 euro.  Deze actie loopt tot 27 januari 2018. De Emte heeft een vergelijkbare spaaractie tot 6 januari 2018. Misschien spaart u voor uzelf of iemand die u wilt verrassen.  Als u zegels over heeft of de spaarkaart  is niet vol gekomen, dan zijn de zegels zeer welkom bij de diaconie. Met deze zegels plakten we vorig jaar 11 spaarkaarten vol.
Op deze manier kunnen we gemeenteleden die een steuntje kunnen gebruiken de boodschappen aanbieden. En er gingen vorig jaar ook dozen via diaconaal werker dhr.  Kappinga  van Hervormde wijkgemeente “De Samaritaan”in Rotterdam–Rubroek  naar mensen die de levensmiddelen goed kunnen gebruiken en er heel blij en dankbaar voor waren!
Uw zegels kunt u inleveren in onze kerk (doos onder de toren) of bij de leden van de diaconie.
Wij hopen weer op uw hulp, dank u wel!
 
Namens de diaconie van:
Hervormde Gemeente Berkenwoude, Hervormde Gemeente Ammerstol, Hervormde Gemeente Bergambacht, Ontmoetingskerk Bergambacht en Oud Gereformeerde Gemeente te Bergambacht.
 
Diaconie

Diaconie

De diaconie heeft als doel om klaar te staan voor de medemens en  probeert mensen in nood te helpen, waar ook ter wereld. In die zin heeft  eigenlijk elk gemeentelid een diaconale taak. Het college van diakenen brengt goede doelen onder de aandacht en zamelt geld in voor doelen die we als gemeente willen ondersteunen. Tijdens de avondmaalsdiensten dragen diakenen zorg voor het gereedmaken van de tafel. Daarnaast ondersteunen ze ouderlingen bij het ‘omzien naar elkaar’ en steunen zieken en jarigen met bloemen. Verder zorgen de diakenen  ervoor dat elke kerkdienst wordt opgenomen; deze kan via hen aangevraagd worden.

De diaconie ondersteunt plaatselijke, landelijke en wereldwijde initiatieven. De komende jaren draagt de diaconie bij om het diaconaal-missionaire werk van de Hervormde Wijkgemeente “De Samaritaan” te steunen in Rotterdam. Daarnaast organiseert de diaconie jaarlijks een gemeenteavond voor gemeenteleden van zowel wijk I als II waarin een hulporganisatie centraal staat die financieel vanuit onze gemeente wordt ondersteund.

Om haar werk te kunnen doen, is de diaconie afhankelijk van uw bijdrage. Wilt u een gift doen, dan kan dat elke zondag via de collecte, maar u kunt uw gift ook op onze bankrekening  storten.
Het rekeningnummer is: NL15 RABO 0307 5020 07
ten name van diaconie Ned. Hervormde gemeente te Berkenwoude

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen of uw vraag stellen via diaconie@hervormdberkenwoude.nl.

 
Edukans: omdat onderwijs helpt

Edukans: omdat onderwijs helpt

Edukans organiseert ieder jaar actie Schoenendoos, maar zij doen meer.
Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden.
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 67 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren!

Voor informatie over Edukans en de wijze waarop u kunt steunen, verwijzen wij u graag naar de website: www.edukans.nl of giro: 515.

 
Hospice Gouda

Hospice Gouda

Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Of door een verblijf in het sfeervolle hospice aan de Ridder van Catsweg in Gouda, of door ondersteuning in de thuissituatie.

De vrijwilligers maken het mede mogelijk dat u in alle rust afscheid kunt nemen van het leven. Uw wensen vormen het uitgangspunt voor de zorgzame en deskundige ondersteuning.

 

lees meer »
 
Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship

De komende twee jaar is de avondmaalscollecte bestemd voor de Mission Aviation Fellowship (MAF).
Door MAF worden luchtverbindingen verzorgd in 29 landen. Ruim 900 organisaties wereldwijd maken gebruik van de diensten van MAF, van kleine lokale kerken tot grote internationale organisaties als de Verenigde Naties, World Vision en het Internationale Rode Kruis. Vaak zijn de MAF vliegtuigen voor mensen de enige verbinding met de bewoonde wereld.
In alle landen waar MAF actief is, worden ambulance vluchten (Medevacs) gevlogen. Hierdoor worden jaarlijks de levens van meer dan 1700 mensen gered. Levensreddende vluchten voor de armsten van de wereld. Meer informatie over de MAF is te vinden via www.maf.nl.
 

 
Actie schoenmaatjes

Actie schoenmaatjes

Het is ontroerend om te zien hoe blij kinderen in landen als Oeganda, Malawi en Irak zijn met een schoenendoos; het is vaak het enige cadeau dat zij in hun leven krijgen.

Samen met de basisscholen de Polsstok en de Wegwijzer zijn er in totaal 135 schoenendozen gemaakt. Daarnaast zijn ook diverse giften binnengekomen. We een ieder bedanken die een bijdrage hieraan hebben geleverd.

 
Vrienden van de Hoop KERSTKAARTEN actie

Vrienden van de Hoop KERSTKAARTEN actie

Heeft u nog een kerst kaartje over?
U kunt een kaartje sturen naar de cliënten van de Hoop en/of de bezoekers van het inloophuis.

Voor veel van deze mensen is dit een moeilijke tijd. Sommige cliënten hebben rond deze tijd in het verleden extra veel verslaafde middelen gebruikt, om hun pijn en gevoelens van eenzaamheid te onderdrukken.
Wij wensen dat ze Kerst 2010 anders gaan ervaren en u kunt daarbij helpen door ze een kaart ter bemoediging te sturen.
Wilt u dit jaar ook een kerstkaart sturen?
Ga dan naar www.dehoop.org/form/kerstkaarten of bel met Vrienden van de Hoop via 078-6111355. U krijgt dan de voornamen van drie cliënten.


 

lees meer »
 
Kerk in actie Kerk in actie
lees meer »
 
GZB GZB
lees meer »
 
 
 
 

Startdienst o.l.v. Ds. M. Berends - van Waardenberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.