PKN
 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Visie op gemeente-zijn en plaats in de PKN

Visie op gemeente-zijn en plaats in de PKN

De gedachte dat we samen deel uitmaken van dezelfde kerk leeft in beide wijkgemeenten. De manier waarop deze kerk gestalte krijgt in eredienst en pastoraat is echter verschillend. Daarom is overgegaan tot de vorming van twee wijkgemeenten. Voor een deel van de gemeenteleden is het onderscheid dat tussen de beide wijkgemeenten gemaakt wordt tot op zekere hoogte een kunstmatig onderscheid. Omdat beide wijkgemeenten deel uitmaken van dezelfde kerk, is het moeilijk - zo vindt dit deel - de verschillen heel precies tot uitdrukking te brengen. Voor anderen gaat het om duidelijke verschillen.

Wijk 1 is pluriform en daarom moeilijk onder één kerkelijke noemer te vatten. Het is de wijkgemeente die van oudsher om 10.00 uur ’s ochtends in de Dorpskerk kerkt. Meestal wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op vrijmoedige en blijmoedige wijze wordt de ontmoeting met God gezocht, opdat het christelijk geloof telkens opnieuw betekenis kan krijgen in het leven van alledag.

Wijk 2 staat voor een hervormd-gereformeerde prediking en geloofsbeleving. Zij ziet de traditie waarin ze staat en die ze wil doorgeven niet alleen als een traditie waarin ze zelf goed kan leven maar zij ziet het ook als een traditie die van wezenlijk belang is voor iedereen. Het centraal staan van het Woord is geen drempel maar een uitnodiging. Deze wijkgemeente kan gezien worden als een voortzetting van de huidige gereformeerde bondsgroep.

Met het oog op de toekomst zien beide wijkgemeenten de noodzaak van een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, die zo mogelijk op meer terreinen dan nu het geval is, vorm zou kunnen krijgen. Tegelijk wordt daarbij uitgesproken dat beide wijkgemeenten elkaar respecteren in hun geloof en geloofsbeleving en dat beide wijkgemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van eredienst, pastoraat, catechese en kringwerk. Met daaraan gekoppeld het uitgangspunt dat in beginsel de ene wijkgemeente financieel niet afhankelijk is van de andere wijkgemeente.

 


 

 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.