PKN
 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Visie op gemeente-zijn en plaats in de PKN

Visie op gemeente-zijn en plaats in de PKN

De gedachte dat we samen deel uitmaken van dezelfde kerk leeft in beide wijkgemeenten. De manier waarop deze kerk gestalte krijgt in eredienst en pastoraat is echter verschillend. Daarom is overgegaan tot de vorming van twee wijkgemeenten. Voor een deel van de gemeenteleden is het onderscheid dat tussen de beide wijkgemeenten gemaakt wordt tot op zekere hoogte een kunstmatig onderscheid. Omdat beide wijkgemeenten deel uitmaken van dezelfde kerk, is het moeilijk - zo vindt dit deel - de verschillen heel precies tot uitdrukking te brengen. Voor anderen gaat het om duidelijke verschillen.

Wijk 1 is pluriform en daarom moeilijk onder één kerkelijke noemer te vatten. Het is de wijkgemeente die van oudsher om 10.00 uur ’s ochtends in de Dorpskerk kerkt. Meestal wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op vrijmoedige en blijmoedige wijze wordt de ontmoeting met God gezocht, opdat het christelijk geloof telkens opnieuw betekenis kan krijgen in het leven van alledag.

Wijk 2 staat voor een hervormd-gereformeerde prediking en geloofsbeleving. Zij ziet de traditie waarin ze staat en die ze wil doorgeven niet alleen als een traditie waarin ze zelf goed kan leven maar zij ziet het ook als een traditie die van wezenlijk belang is voor iedereen. Het centraal staan van het Woord is geen drempel maar een uitnodiging. Deze wijkgemeente kan gezien worden als een voortzetting van de huidige gereformeerde bondsgroep.

Met het oog op de toekomst zien beide wijkgemeenten de noodzaak van een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, die zo mogelijk op meer terreinen dan nu het geval is, vorm zou kunnen krijgen. Tegelijk wordt daarbij uitgesproken dat beide wijkgemeenten elkaar respecteren in hun geloof en geloofsbeleving en dat beide wijkgemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van eredienst, pastoraat, catechese en kringwerk. Met daaraan gekoppeld het uitgangspunt dat in beginsel de ene wijkgemeente financieel niet afhankelijk is van de andere wijkgemeente.

 


 

terug
 
 
 
 

Koffieochtend
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Dhr. S. de Jong
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
meer details

Leerhuisavond
datum en tijdstip 29-10-2019 om 20.00 uur
meer details

Oogstdienst/Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds. M.Berends - van Waardenburg
datum en tijdstip 03-11-2019 om 10.00 uur
meer details

 
actueel:
Uitnodiging startdienst wijk 1. Meer informatie

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1
 
 
Meeluisteren met:
Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.