PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Bloemschikkingen Stille Week 2021 Bloemschikkingen Stille Week 2021
                                           
                                          STILLE WEEK 2021Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. In bijzondere diensten wordt er zorg gedragen voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken. Zo ook in de Stille Week 2021.


                              Witte Donderdag 2021
              Goede Vrijdag 2021
                                            Stille Zaterdag 2021
              Paasmorgen 2021

 
 
Bloemschikking 6e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 6e zondag veertigdagentijd 2021

6e zondag Veertigdagentijd

De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ - Tobit 2:7
Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven  werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begravenvan de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.

Bij de schikking
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Nodig
 • acht stammetjes
 • zeven glazen
 • twintig paarse tulpen
 • rozemarijn

Alternatief: In plaats van rozemarijn kunnen er ook klimopranken gebruikt worden om de
verbindende lijn van het open hart te accentueren

Gedicht bij de bloemschikking
Niet tevergeefs
Al is er naar één
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.
Hans Bouma, uit: Medemens 5

Meditatie bij de bloemschikking
Lezen: Prediker 11
‘Geniet…, volg de wegen die je hart wil gaan… en onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.’
Het begraven van onze doden zet ons stil bij de eindigheid van het leven. Prediker weet er alles van. Het bestaan is vluchtig. Wat is de zin van al ons zwoegen en ploeteren onder de zon? We leven maar kort en de dood doet alles teniet, wat we presteren vergaat en we worden vergeten. Toch klinken er ook andere geluiden, zoals in hoofdstuk 11. Het blijft van belang om ons in te spannen, om te ‘zaaien’ – zelfs al zie je geen oogst of komt die pas laat. Je weet maar nooit waar het toe leidt en wanneer. Laat je verrassen. Geniet intussen van iedere dag die je gegeven is, wees dankbaar voor het leven en leef ‘voor het aangezicht van God’. Hij onderwerpt alles aan zijn oordeel (vers 9). Ons leven laat hem niet onverschillig. We doen er toe, omdat God ons ziet en naar ons omziet.
Vraag: Wat zaait u in uw leven, voor de mensen om u heen en voor de generaties die komen?
 
 
Bloemschikking 5e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 5e zondag veertigdagentijd 2021

5e zondag Veertigdagentijd

De hongerige te eten geven
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25:35
In de opsomming van Mattheüs is dit het eerste werk van barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van  de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd. Wat heb je als mens nodig om in de basale  nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven!
Bij de schikking
Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen die u enkele dagen  in het water heeft gelegd en welke zijn ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.
Nodig
•             acht stammetjes
•             zeven glazen
•             korenaren, gerstearen
•             ontkiemde bonen

Alternatief: In plaats van bonen kunt u ook tuinkers zaaien en laten ontkiemen. Knip een smalle strook donkere stof af en kweek daar de zaadjes in op, door de stof nat te houden en de zaadjes erop te strooien.

Gedicht bij de bloemschikking
Je voedt niet zoveel monden
met zaden van het veld
of kruimels voor de honden
en veel te weinig geld.

Een jongen loopt te venten
met broden en met vis.
Van al die rijen mensen
weet niemand wie hij is.

Alleen de mensenvisser
herkent hem zo te zien,
gelooft, beaamt: hij is er!
God heeft hierin voorzien.

Vijfduizend monden voeden
keer tien keer tien keer tien
is delen van het goede
waar God in heeft voorzien.

Meditatie bij de bloemschikking
Lezen Mattheüs 25:31-45
‘Want ik had honger, en jullie gaven mij te eten.’ Mattheüs 25:35a
Stel je voor: er wordt aangebeld en Jezus staat op de stoep. Met de vraag of jij iets voor Hem te eten hebt. Zeker weten dat je Hem niet zou afschepen met een smoes, maar alles uit de kast zou halen om Hem royaal van het nodige te voorzien. Zelfs zij, die uiteindelijk hier door Jezus in gebreke worden gesteld, zeggen zoiets: hadden we geweten dat U aanklopte, dan hadden we u wel te eten gegeven! Het blijft blijkbaar lastig om in het gezicht van de eerste de beste zwerver het gelaat van Jezus te zien. Of in die holle hongerige ogen. Zijn vragende blik te herkennen. Nee, je kunt niet de hele wereld helpen. Dat vraagt God ook van niemand. Hij spreekt in enkelvoud, heeft het over een broeder of zuster. Dat moet toch haalbaar zijn? Wie weet kun je met gemak dan zelfs een paar hongerige monden vullen!

Vraag: Waar bent u goed in en maakt u een ander blij mee!
 
 
Bloemschikking 4e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 4e zondag veertigdagentijd 2021

4e zondag Veertigdagentijd

De naakten kleden
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Mattheüs 25:36
Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren. ‘Naakt en barrevoets’, schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, ‘s nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.

Bij de schikking
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems
De brem en de bloesems vallen naar we elkaar toe zodat er een soort van’ luchtig geweven kleed’ ontstaat.
Nodig
•             acht stammetjes
•             zeven glazen
•             sisaltouw
•             katoenbollen
•             allerlei bloesemtakken zoals kersenbloesem, ribes, sierkwee etc.
•             brem
•             dik getwijnd touw
•             dun touw

Alternatief: Als er geen bloeiende brem voorhanden is dan is een alternatief om berkentakken te gebruiken of groene brem.

Gedicht bij de vierde zondag van de veertigdagentijd
Over de ander omarmen, bekleden met liefde…
Al is er maar één –
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.
Hans Bouma, uit: Medemens 5

Meditatieve tekst en vraag
Lezen: Genesis 3:1-11
‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ Genesis 3:11
Schaamte. Hoe is dat toch ontstaan? Dat we ons zo gauw schamen voor onze naaktheid? Hoe gekwetst we kunnen raken van opmerkingen over een rimpeltje, onze kaalheid en pukkels, onze buik, borsten en billen. Kennelijk hoort die schaamte niet thuis in het paradijs, in de goede schepping. Daar hoefden de eerste mensen hun naaktheid niet te verbergen. Het was goed zo. Het paradijs was geen perfect plaatje, maar een plek waar het goed was. Dat wij weet kregen van onze naaktheid en daar van alles bij gingen voelen, vanaf onze prilste puberale onzekerheid tot het besef van ons ouder worden en onze aftakeling: het doet niets af aan dat we voor God goed zijn zoals we zijn. En dat is geen ontkenning of blindheid van God. Het doet er gewoon niet toe. Je mag er gewoon zijn.

Vraag: welk verhaal vertelt jouw/uw lichaam?

 
 
Bloemschikking 3e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 3e zondag veertigdagentijd 2021
3e zondag Veertigdagentijd  

De vreemdeling onderdak bieden
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25:35
De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in
de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.

Bij de schikking
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin, drie warme en veilige thuisplaatsen. We leggen ze bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Nodig
•             acht stammetjes
•             zeven glazen
•             zeven kleine flesjes
•             bloemetjes van het paarse viooltje
•             grind
•             zeven halfgrote bladeren van de schoenlappersplant
•             binddraad

Alternatief: Als u geen nestjes heeft, zou u van hooi een nestjes kunnen vormen. Hooi is te koop bij de dierenspeciaalzaak.

Gedicht bij de derde zondag van de veertigdagentijd

Voor alle keren
dat we onze deur gesloten hielden
geen aandacht hadden,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
God.

Gij groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart,
doe ons opengaan voor elkaar
in uw naam.
Amen.

Marinus van den Berg, uit: Medemens 2

Meditatieve tekst en vraag
Lezen: Leviticus 19:33-34
Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Leviticus 19:33b-34a
Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden is een belangrijk principe uit zowel de Thora als de profeten. In deze tekst zegt God dat dit ook geldt voor de vreemdeling. Die mag je niet achterstellen ten opzichte van je eigen groep. Denk dan bijvoorbeeld aan: hem een eerlijke kans geven bij een baan, informatie delen die tot zijn voordeel is of hem uitnodigen bij een feest. Net zoals je voor je eigen volk zou doen. Maar bovenstaande tekst gaat nog dieper. Al in het Oude Testament moet Israël de vreemdeling als naaste liefhebben. Omdat Israël zelf weet hoe het was vreemdeling te zijn in Egypte en de God die liefheeft hun God is. Deze tekst is de voorloper van de kern en samenvatting van de wet die Jezus geeft, wanneer Hij het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelt. Daarmee roept Jezus ook ons op de vreemdeling als naaste lief te hebben.

Vraag

Hoe kijkt u aan tegen de vreemdelingen in ons land?
 
 
Bloemschikking 2e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 2e zondag veertigdagentijd 2021
2e zondag Veertigdagentijd 

De dorstigen laven
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ Mattheüs 25:35
Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.

Bij de schikking
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels, eventueel gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.

Nodig
•             acht stammetjes
•             zeven glazen
•             nagels (bloemen) van blauwe hyacinten
•             draad om nagels te rijgen

Alternatief: Misschien heeft u veel maagdenpalm in de tuin. Ook deze blauwe bloemen kunnen gebruikt worden in deze schikking.
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit  hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Gedicht bij de tweede zondag van de veertigdagentijd

Als je dorst hebt,
als je dorst hebt,
mag je bij Mij komen
want ik ben de bron,
zegt Jezus,
die zal blijven stromen.

Drink nu levend water.
Fris als een fontein.
Drink nu levend water.
Laat het in jou zijn.

Als je dorst hebt,
als je dorst hebt
mag je bij mij komen,
want ik ben de bron,
zegt Jezus,
die zal blijven stromen.

Drink nu levend water…
Een bron van eeuwig leven
Drink nu eeuwig water…

Van CD: Een boom vol liedjes, deel drie, Elly en Rikkert

Meditatieve tekst en vraag

Lezen: Exodus 17:1-7
Ik zal je opwachten op de rots bij Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft. Exodus 17:6
Het volk doet zijn beklag bij Mozes. Er is geen water, we komen om van de dorst. Deze week zal het gaan over de ‘dorstigen laven’. In dit verhaal is het God zelf die dat doet. Hij zorgt voor water. Hij zorgt voor zijn volk. de diepere vraag die aan de orde is gaat niet over dat water, maar over Gods aanwezigheid. Is Hij wel in ons midden? Dat kan een vertwijfelde vraag zijn, maar ook een verbitterde. ‘God is er niet, zie je wel!’ Massa en Meriba noemt Mozes deze plek: twist, verzoeking, verbittering. In psalm 95 wordt het volk opgeroepen om niet koppig en verbitterd te zijn, je hart niet te ‘verharden’, zoals in Massa en Meriba. Vragen en twijfels: ze zijn er. Maar als je je daarbij afsluit voor God, gaat er iets mis. Toch toont God zich opnieuw aan Israël. Dwars door alles heen.

Vraag

Hoe gaat u om met uw vragen en twijfels over Gods aanwezigheid?
 
 
Bloemschikking 1e zondag veertigdagentijd 2021

Bloemschikking 1e zondag veertigdagentijd 2021
1e  zondag Veertigdagentijd 2021

De zieken bezoeken
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ Mattheüs 25:36

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 'bezoeken' is dat je er ook 'zoeken' in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of
als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

De schikking

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

Nodig
 • acht stammetjes
 • zeven glazen
 • zeven vergeet-mij nietjes
 • een bundel gedroogde lavendel

Alternatief: Als er geen vergeet-mij-nietjes zijn dan is de anemone blanda een goed alternatief. In plaats van lavendel kunnen er ook allerlei gedroogde geneeskrachtige kruiden worden gebruikt.

Gedicht bij de schikking:

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.

Sytze de Vries,
Liedboek p. 1372

Tekst voor thuis, om over door te denken:

Lezen: psalm 139

U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt mij vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. Psalm 139: 5 en 6

Als je ziek bent, is het aan gezonde mensen vaak niet uit te leggen wat je voelt. Ja, misschien wel waar je pijn hebt of waar je last van hebt. Maar om uit te leggen wat de ziekte echt met jou doet? Welke gedachten, angsten en verdriet je soms voelt en welke aanvechtingen er door je heen gaan? Daar kunnen lotgenotengroepen soms enorm waardevol in zijn. Toch, het blijft een eenzaamheid die je voelt. Zeker naar degene die je het meest lief zijn. Enerzijds wil je hen jouw diepe gevoelens besparen, anderzijds wil je zo graag delen wat er in je omgaat. Een pijnlijke spagaat. Schuilen bij God, voelen dat God alles weet en geen woorden nodig heeft om jouw diepste zijn te kennen en te begrijpen. Dat kan als een enorme troost ervaren worden. dat je alles daar kunt neerleggen, zonder angst, zonder terughoudendheid. Mens, ik ken je, Ik heb weet van je en Ik ben bij je, waar je ook gaat.

Bij wie kunt of kon u uw diepste gevoelens kwijt? Of bent u zo iemand voor een ander? 
 
Uitleg Liturgische Bloemschikking Thuis Veertigdagentijd 2021

Uitleg Liturgische Bloemschikking Thuis Veertigdagentijd 2021
Bloemschikking Thuis in de Veertigdagentijd

Thema : Ik ben er voor jou  ……………….Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
De bloemschiksuggestie voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’
Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Daarnaast is er een bloemschiksuggestie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. De bloemschikking inspireert en helpt ons om op aan andere manier naar de Bijbeltekst te kijken; minder met het hoofd, meer met het hart.

Zeven werken van barmhartigheid
In de Bijbel noemt Jezus de werken  van barmhartigheid:
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35,36.
De zevende daad van barmhartigheid is in de 13e eeuw door Paus Innocentius III toegevoegd. Wie een willekeurig museum met schilderkunst inloopt, komt ze vast en zeker tegen: afbeeldingen van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Mattheüs geeft niet alleen een opsomming, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Bloemschikking
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd, er zijn voor de ander. Omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, kortom; je hart openstellen voor de ander.
 De  symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Zolang  de coronamaatregelen nog actueel zijn, zou het mooi zijn als u thuis een schikking maakt om op die manier verbonden te zijn met elkaar. Samen gaan we op weg naar Pasen, we verdiepen ons gaandeweg in Jezus’ boodschap van omzien naar de naaste. Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. Het hoeft niet groot, het kan en mag en begint klein. Samen groeien we toe naar Pasen waarin we overwinning van het leven over de dood vieren. Alles wat ons neerdrukt en klein en onmachtig houdt zal ooit over gaan, omdat God ook tegen ons zegt: ‘Ik ben er voor jou, ik laat jou en de wereld niet los, jij bent mijn kind en ik zorg voor jou.’
Voor de thuisschikking zijn zeven glazen of kruidenpotjes, een aantal kurken, acht (kiezel)stenen en acht boomstammetjes  nodig. De bloemen die in de glazen potjes komen, zijn gelijk aan de bloemen voor de kerkschikking, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. De schikking wordt op een spiegel geplaatst in de vorm van een open hart. De zeven glazen worden elke week gevuld met nieuwe natuurlijke materialen; bloemen, grassen, takken etc. zo wordt iedere week één werk van barmhartigheid uitgebeeld. Bij de beschrijvingen per zondag wordt dit verder uitgewerkt,


 
 
Uitstel bijeenkomsten Kringen Uitstel bijeenkomsten Kringen
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen door de overheid en RIVM zullen de kringen  ‘Rondje Jong Volwassenen”  ,  “ Op Verhaal komen in Perkouw / Leerhuisavond “  en  "Christelijke Meditatie "  worden uitgesteld . Er zal binnen afzienbare tijd een nieuwe datum worden vastgesteld..
 
 
Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
      PROTOCOL PROCEDURE KERKDIENSTEN WIJKGEMEENTE 1

Vastgesteld door: Kerkenraad Wijk 1, Hervormde Gemeente Berkenwoude

Onderwerp: procedure bij kerkdiensten Wijkgemeente 1 
in de Dorpskerk van Berkenwoude tot maximaal 30 bezoekers
______________________________________________________________________________
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten bij een openstelling van de Dorpskerk voor het houden van erediensten of bijzondere diensten voor wijkgemeente 1 zijn:
 1.    een opgelegde beperking van maximaal  30 aanwezige bezoekers
 2.    rekening houden met minimaal 1,5 m afstand
 3.    personen van één huishouden op een adres naast elkaar met maximum van 4
 4.    geen vrienden of bekenden naast elkaar
 5.    geen pijlen of verwijzingen in de kerk
 6.    RIVM richtlijnen zijn leidend
 7.    regie en toezicht wordt gehouden door ambtsdragers
 8.    voorafgaand en na afloop van de dienst wordt de kerk geventileerd
 9.    bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren en vragen door te nemen
 10.    goede verwijzing en communicatie naar alle belanghebbenden
 11.    mensen die klachten hebben of zich niet lekker voelen, blijven thuis.
 12.    deze voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat kerkbezoekers de maatregelen van de overheid zelf ook blijven volgen. De richtlijnen van de wijkgemeente worden daar voortdurend op aangepast.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerkenraad wijkgemeente 1 wijst hierover op de voorschriften van de rijksoverheid met betrekking toto risicogroepen.
Het gebruik maken van de kerktelefoon en thuis meeluisteren blijft mogelijk.

Procedure (ere)diensten
De kerk wordt  minimaal 15 minuten voorafgaand van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Er staat een bordje bij de ingang van het kerkpad om 1,5 m afstand te houden en de aanwijzingen van ambtsdragers op te volgen. De buitendeur van de kerk is om 09:30 uur open en daar staat een deurwacht-ambtsdrager bij. Deze ambtsdrager zorgt ervoor dat maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de hal onder de kerktoren wordt toegelaten. Er mogen maximaal 1 gezin of 3 bezoekers tegelijk in het portaal aanwezig zijn. De bezoekers op het kerkpad zorgen zelf er voor dat ze gepaste afstand van elkaar houden.

Wanneer bezoekers de hal onder de kerktoren betreden dan hangen zij zelf hun jas op en worden verzocht:
 1.    hun handen te desinfecteren met handalcohol
 2.    de vragen over gezondheidsklachten te lezen en bij minimaal eenmaal “JA” als  antwoord,dient U        een van de ambtsdragers hierover te raadplegen zodat overleg over deze situatie kan plaatsvinden
 3.   de bezoekers pakken na de handen gedesinfecteerd te hebben, zelf een liedboek.

De tussendeur naar de kerkzaal staat tijdens ontvangst open of wordt door bovengenoemde deurwacht-ambtsdrager geopend.

In de kerk is de dienstdoende kerkrentmeester aanwezig, die de bezoeker(s) naar hun plaats leidt. Zit een bezoeker op zijn plaats, dan blijft hij/zij daar ook zitten. Er dient geen  onnodig geloop plaats te vinden ; uiteraard calamiteiten uitgezonderd.

Eerst worden de toegestane plaatsen vooraan in de kerk aangewezen en zo vandaar uit naar achteren toe opgevuld. Nieuwe bezoekers hoeven dan de zittende bezoekers niet te passeren.
In principe zijn er op elke rij 7 stoelen geplaatst (1 losse stoel extra), waarvan er 3 beschikbaar zijn (= groen kruis) voor afzonderlijke kerkgangers, met twee onbezette stoelen (=O) er tussen (X-O-O-X-O-O-X).
Indien er een tweetal kerkgangers uit één huishouden naast elkaar op een rij zit, mag daar nog een tweetal of een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-O-O-O-O-X of X-X-O-O-O-X-X).
Indien een gezin (max. 4 personen) naast elkaar op een rij stoelen zit, mag daar nog een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-X-X-O-O-X).
De rij voor en achter een rij stoelen waarop kerkgangers zitten, blijven onbezet.
De ambtsdrager die kerkgangers naar hun plaats begeleidt, is aanspreekpunt voor vragen en houdt toezicht.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het maximaal toegestaan aantal bezoekers berust bij de kerkrentmeester van dienst, namens de wijkkerkenraad. Tijdens de dienst zal de deurwacht- ambtsdrager bij de tussendeur plaatsnemen en latere kerkgangers of naar een plaats begeleiden of tegenhouden en terugsturen.
Ook mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit (rolstoel of looprek), of die behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn welkom. Hierbij wordt geen onderscheid in gemaakt.

De liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt vervangen  door een mondelinge mededeling van de ouderling na het openingslied en na het gezongen “Amen” aan het einde van de dienst.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lectoren, dienstdoende ambtsdragers, organist, koster) moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter in acht nemen. De lezenaar microfoon wordt bij gebruik door wisselende personen tussentijds gedesinfecteerd, door de dienstdoende kerkrentmeester. Deze zit dan bij voorkeur binnen het koorhek naast de geluidskast, in verband met desinfectie lezenaar microfoon.

Tijdens de kerkdienst worden twee collectes gehouden voor diaconie en kerkrentmeesters met de collectezakken aan de lange stokken. En indien van toepassing de derde collectezak  lange stok bij een extra deurcollecte.

De gemeentezang komt in diverse artikelen terug, als een moment waarop overdracht kan plaatsvinden. Wel wordt in overleg met de dienstdoende predikant de gemeentezang beperkt en eventueel in alternatieve vorm gebracht (enkele zangers, voorzang, oplezen of geluidsopname).

Aan het einde van de dienst opent de deurwacht-ambtsdrager de buitendeur en tussendeur en begeleidt , - pas nadat de voorganger naar achter in de kerkzaal is gelopen voor een groet aan de gemeenteleden - van achteruit , de bezoekers per rij en één voor één naar de hal, onder de kerktoren. Tevens houdt deze toezicht op een vlotte doorstroming in het portaal. Dit geheel zal toch enige vertraging met zich meebrengen en het is goed om de bezoekers in eerste instantie te vragen te gaan zitten onder het afsluitend orgelspel. Dit geeft rust en leidt ook tot beperking van onnodige beweging van de mensen.
De kerk wordt minimaal 15 minuten na afloop van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Bediening Sacramenten
Avondmaal: dit kan gevierd worden, mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon, het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een reserveringsbeleid in verband met aangepast stoelenplan.

Doop: Al hoewel de 1,5 m afstand tussen mensen leidend is en blijft, heeft de PKN ontheffing verleent vanaf 1 juli aan de voorganger om bepaalde liturgische handelingen te verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Hier geldt ook, in verband met de komst van naasten van de doopouders , een reserveringsbeleid.

Overige Diensten
De overige diensten ( huwelijksdiensten, rouwdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten ) verlopen onder dezelfde condities als bij de reguliere erediensten.
Daarnaast is het van belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan het vermijden van lichamelijk contact. Te weten: Zegenen ( zie kopje bediening sacramenten), feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking, aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten.
Tevens geldt voor deze speciale diensten een reserveringsbeleid.

Overige
Kindernevendienst is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen, waarbij de jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen, zoals vergaderingen, is het mogelijk die in het kerkgebouw te houden zolang de maatregelen van het protocol en gebruiksplan strikt gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor vormen van groepswerk.

Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er wordt gezorgd voor reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes voor deurkrukken en toiletbril.

In het gebruiksplan zijn afspraken opgenomen over het reinigen van de kerkzaal na afloop.
 
 
 
 
 
Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
Gebruiksplan   Kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan Kerkgebouw vormt samen met het protocol procedure kerkdiensten wijkgemeente 1 de uitwerking van deze richtlijnen.   
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.                                                                                                                                                                                 
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

Functies van dit gebruiksplan
We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Fasering
Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 zijn er kerkdiensten gehouden met een maximum van 30 personen (inclusief ambtsdragers). Deze periode is als oefenperiode gebruikt  waarna evaluatie en bijstelling plaatsgevonden;
Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (inclusief ambtsdragers) in het gebouw.
 
Algemene Afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

Gebruikers
Het kerkgebouw wordt gebruikt door twee wijkgemeenten ( wijkgemeente 1 en Wijkgemeente 2 ) .Er zijn elke zondag twee diensten.

Aanvangstijden Diensten
Eredienst Wijkgemeente 1: zondagmorgen 10.00 uur
Eredienst Wijkgemeente 2: zondagavond 18.30 uur

Situatie Kerkzaal
Het betreft een rechthoekige zaalkerk. De vaste elementen zijn de kansel , twee vaste koorbanken, koorhek en het orgel. De kerkzaal bevat stoelen, welke verplaatsbaar zijn. Er is bij het orgel een kleine galerij.

Maatregelen in een anderhalve- meter situatie
Hiervoor is een protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” gemaakt.

Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
144 zitplaatsen
60 zitplaatsen incl. zitplaatsen voor ambtsdragers


 
consistorie

 
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
Dienstdoende ambtsdragers
 

Ten aanzien van de concrete uitwerking van dit gebruiksplan geldt het volgende:

Routing:
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de ontvangsthal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Garderobe
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Toiletgebruik
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum worden beperkt.

Reinigen en Ventileren
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de Sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.
 Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.

Avondmaal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Doop
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Collecteren
Er wordt gebruik gemaakt vooralsnog van  lange collectestokken. Deze stokken worden na de dienst gereinigd.
Bij het verwerken van collecten wordt gebruik gemaakt van handschoenen.

Koffiedrinken
Er vindt geen structurele ontmoeting na de kerkdienst plaats.

Kinderoppas en Kinderwerk
Zowel in de 1e  en 2e fase vindt er geen kinderoppas en kinderwerk plaats.

Uitnodigingsbeleid
Er vindt geen structurele reservering plaats wat de reguliere kerkdiensten betreft. Er is wel een reserveringsbeleid bij bijzondere diensten.
Voor die gelegenheden is een vast contactpersoon aangesteld. Er wordt dan gewerkt met een reserveringslijst en een plaatsenlijst .
Dit is/wordt gecommuniceerd via nieuwsbrief, mail, kerkblad en mededeling bij het woord van welkom
Het ambtsdragers-team welke de kerkgangers verwelkomt, stelt de bekende RIVM vragen. Zie verder het protocol “procedure bij (beperkte) openstelling kerkdienst “

Ouderen en kwetsbare mensen
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” en de lijst “Entreevragen conform RIVM Richtlijnen “. Deze vragenlijst wordt standaard bij elke kerkganger voorafgaande aan elke kerkdienst gehanteerd.
Bovendien worden de  voorschriften van het RIVM gevolgd.

Taakomschrijving

Coordinatoren 
De coördinatoren zijn de bij de gemeente bekende ambtsdragers
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Kerkenraad
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie in aanwezigheid van de dienstdoende ambtsdragers.

Techniek
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Aan het eind van de samenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende kerkrentmeester de  technische apparatuur gedesinfecteerd, zoals microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, deurklinken,  toilet, keukenblok, etc.

Tijdschema
 
wanneer wat wie
  zondag  
zondag
09:20 u
deuren van het gebouw open +
ventileren
ambtsdragers
  toiletten en deurklinken reinigen  
09:30 u ambtsdragers aanwezig
zaken klaarzetten
ambtsdragers
09:00 u organist aanwezig  
10:00 u aanvang dienst  
11:00 u afsluiting dienst  
11:15 u ventileren ambtsdragers
  reinigen:
- stoelen
- toiletten en deurklinken reinigen
 
11:30 u deuren kerkzaal sluiten – ramen kerkzaal blijven open ambtsdragers

Besluitvorming
Dit gebruiksplan en het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
is door de kerkenraad Wijk 1 in haar vergadering van 30 juni 2020 vastgesteld.

Communicatie
Voor de diverse vormen van communicatie zie het onderstaand communicatiematrix.

Algemene huisregels :
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Gemeentezang is vooralsnog in zeer beperkte vorm/alternatieve wijze toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van ambtsdragers.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Het bezoek aan het toilet tot een minimum beperken

Communicatiematrix:
 
voor wiecommunicatiemiddel
kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
commissie van beheer kerken-raad
gebruiksplan / protocol
website, e-mail, papier

 
x x x x x   x
info
e-mail, website, kerkblad, nieuwsbrief

 
x x x x x   x
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, telefoon, (whats)app
en aanmelden dienst

 
x x x x x   x

Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Er worden alleen kerkenraadsvergaderingen en collegevergaderingen georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Voor overige bijeenkomsten: Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Bezoekwerk
Er vindt in het kerkgebouw geen bezoekwerk plaats. Wel zijn er pastorale gesprekken mogelijk met uitsluitend alleen de predikant in het kerkgebouw. Deze vinden nadrukkelijk plaats op afspraak en in - een op een – situatie.
Hygiëne en ventilatie verloopt aan de hand van het protocol.
 
lees meer »
 
Een schild om mij heen

Een schild om mij heen
Ik weet niet u het u/jij vergaat, maar ik bespeur bij mijzelf een zekere vermoeidheid als het gaat om het coronavirus. Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik wil het nieuws niet meer op de voet volgen. Ik wil rust. Je hoort zoveel tegenstrijdige berichten, mensen reageren zo verschillend. Van onverschillig en onbesuisd tot bezorgd en angstig voor een tweede lockdown. De verleiding is groot om met de onbesuisden de kop in het zand te steken en optimistisch aan de slag te gaan met wat allemaal alweer kan. Toch bespeur ik ook hier een zekere vermoeidheid. Het kost energie om alle regels in acht te nemen, om creatief te kunnen omgaan met wat mag binnen de gestelde perken. De maatregelen zijn wel versoepeld, maar het virus is niet weg en we blijven met elkaar verantwoordelijk voor een ieders gezondheid.

Hoe wapen je je tegen al teveel optimisme, die de realiteit uit het oog doet verliezen?
En hoe bescherm je jezelf tegen het pessimisme dat je in een neerwaartse spiraal doet belanden, zodat je geen toekomst voelt en je gevangen blijft in het heden dat je gijzelt, jouw in zijn greep houdt?

‘Je moet er niet in kijken.’
Dat zei mijn vader vroeger, als hij mosselen voor ons klaarmaakte. Opgegroeid in Zeeland kwam deze delicatesse bij ons regelmatig op tafel, ik was er dol op. Gezellig was het ook, je gebruikte een lege schelp als bestek en dipte je mossel in een sausje naar keuze. Natuurlijk konden mijn broertje en zusje en ik het niet laten en keken we toch. En ja, de mossel ziet er raar uit van binnen, met een baardje en een raar bruin lipje.
Teveel kennis kan je de eetlust doen bekomen, teveel weten je bezorgdheid doen groeien. Al die nadruk op kennis en weten en ‘up to date’ zijn, het helpt ons gek genoeg niet altijd om het leven te leven, om te kunnen navigeren tussen de obstakels die het leven ons geeft.

‘Je kunt niet alles met een schaartje precies knippen zoals jij het wilt.’
Woorden van mijn moeder, als iets niet lukte en we gefrustreerd en boos afhaakten. Hoe wapen je je tegen verzet en frustratie, hoe wapen je je tegen woorden die als giftige pijlen je hart doorboren en je levensmoe maken?  Een schild… Een schild als wapen om de pijlen op te vangen. Woorden, ideeën, gedachten die je geen goed doen.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Ons volkslied, spreekt van een vertrouwen in God als een schild. Willem van Oranje Nassau die in de voetsporen van die andere leider uit lang vervlogen tijden, koning David, God als een schild om zich heen trekt, tegen alles wat hem bedreigt. In het nauw gedreven kun je geen kant op, je kunt de werkelijkheid niet ontkennen door opgewekt optimisme, daar is ze te ernstig voor, maar je kunt je ook niet overlaten aan de wanhoop. Je trekt je terug, op eigen erf, op terrein waar je je veilig voelt, gekend, geliefd, jezelf kunt zijn.

Psalm 3

Een psalm van David; toen hij vluchtte voor Absalom, zijn kind.

JIJ,
iedereen belaagt mij,
iedereen is tegen mij,
iedereen zegt over mij:
‘Voor hem bij God geen bevrijding.’
JIJ,
een schild ben je
om mij, om jou
is het me te doen;
dankzij jou ga ik
met opgeheven hoofd.
Uit alle macht roep ik de LEVENDE,
van hemelse hoogte antwoordt hij.
Ik lig, ik slaap, ik ontwaak:
De LEVENDE houdt me vast.
Ik ben niet bang van horden
die me omsingelen.
Kom op, JIJ,
bevrijdt me, mijn God!
Je slaat al mijn vijanden op hun kaken.
Slechte mensen, op mij gebeten,
je breekt hun tanden.
Van JOU komt bevrijding,
over jouw mensen komt je zegen.
Vertaling: Gerard Swüste, in: ‘Altijd hetzelfde lied’.

Of je vijand nu je kind (!) is, de Spaanse koning, het coronavirus, een operatie waar je tegenop ziet, werk dat niet lekker loopt, relatieproblemen, of ‘gewoon’ angstige bezorgdheid om de toekomst, je kunt altijd een schild van vertrouwen om je heen trekken. Je kunt je verschansen achter een schild van mooie hoopgevende woorden, herinneringen van vroeger waarin je het ook benauwd had, maar wat toch ook voorbij gegaan is, beelden van toen, waarin je gelukkig was. We kunnen niet voorkomen dat het regenen gaat, maar wat we wel doen is een paraplu opsteken. Een schild waaronder je kunt schuilen, een schild dat ons droog houdt en de tijd weet te doorstaan.

Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
 
Een oefening in het NU

Een oefening in het NU
Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
Mattheüs 6: 26-27

We zorgen heel wat af.
De coronacrisis is een zeer zorgelijke tijd.
Drie maanden leven we nu in lockdown en ondanks de versoepelingen drukt de crisis nog zwaar op ons. Afgelopen zondag konden we voor het eerst met dertig mensen samenkomen om een kerkviering te houden. Maar de mensen komen niet. De angst regeert, de zorgen overheersen. Het is nog niet voorbij. Het is nog niet veilig, de stabiliteit is precair. Om ons heen horen we dat mensen ziek geworden zijn, een test maakt het tegenwoordig mogelijk dat we nu kunnen weten of onze ziekteverschijnselen echt corona zijn. En het is waar, veel mensen genezen, corono is ook ‘gewoon’ een griepsoort. Maar het kán ook anders, en wij willen niet die uitzondering zijn en dus blijven we nog maar even binnen.


We zorgen heel wat af.
We breken ons hoofd over heel veel dingen. Hoe moet het nu verder, als het echt lang duurt? Soms grijpt de wanhoop ons naar de keel, als we zien hoe langzaam de versoepelingen gaan. Ja, we kunnen op vakantie, maar of dat leuk is? Mondkapjes op, in restaurants en op terrassen. Ligbedden ver uit elkaar, afgebakend zwemwater. Dat klinkt alles behalve zorgeloos, eerder een beetje triest, zo word je nog meer met je neus op de feiten gedrukt dat we leven in een bizarre tijd.  Hoe lang houden we het gemeentezijn nog vol zonder fysieke samenkomsten? Het elkaar ontmoeten, een praatje bij de koffie, even een knikje, een opbeurend woord in het voorbijgaan, een hand op je schouder, een kneepje in je arm, het zijn zulke kleine gebaren maar ze zijn zó belangrijk.

De crisis is een kans voor vernieuwing!
Laten we zorgen dat we deze kans op vernieuwing aanpakken! Niet meer teruggaan naar oude economische modellen van meer, groter, beter! Ja, er zijn tegenstemmen die hoopvol blijven en dat ís goed! Maar na drie maanden crisis slaat ook de vermoeidheid toe, en de stress, en ons optimisme kan zomaar ineens inzakken. Het duwen en trekken, het willen zien van de goede kant van de crisis, het vol goede moed aanpakken van wat wél kan, creatieve oplossingen bedenken voor oude vormen, soms ontbreekt ons gewoon de kracht en energie ervoor.

We léven in een zorgelijke tijd!
Voor mij werkt het bevrijdend om dit gewoon te erkennen. Dat is niet prettig en niet makkelijk, want onze geest wil oplossingen en vooruitgang en vernieuwing. We willen verder, niet bij de pakken neerzitten. Een populaire quote in de moderne psychologie, die je wel eens tegenkomt in lifestylebladen over geluk en gezondheid, mindfulness en bewust leven is: ‘Life isn’t about waiting for the storm to pass; it is about learning to dance in the rain.’ Het gaat er in het leven niet om dat je de storm afwacht, maar dat je leert hoe om te gaan met de regen. Een actieve betrokkenheid bij alles wat je overkomt, die houding wordt aangemoedigd en die is zeker goed. Maar soms is de storm gewoon te groot! Duurt de storm geen dag, maar komt er geen einde aan.

Als je niet weet hoe lang het duurt voor de storm overgaat. Als je niet weet wat de toekomst je brengen zal, als je je moe voelt en niet happy, dan heeft het geen zin om er tegenin te gaan. Er zijn gebeurtenissen die zo groot zijn, dat ons menselijk geduw en getrek er geen invloed op heeft. Dan kun je je beter overgeven aan de stroom van de gebeurtenissen en goed voor jezelf zorgen zodat je staande blijft. ‘Je kunt de rivier niet duwen’, nog zo’n populaire uitspraak. Zij stroomt vanzelf. Als ons doen en laten, ze doen er niet zoveel toe.

Zelfzorg wordt in onze christelijke traditie niet zo aangemoedigd en toch doen we het ook allemaal! Zelfzorg is je overgeven aan de Eeuwige, aan God, in het vertrouwen dat Hij voor je zal zorgen! Je mag schuilen, je mag klein zijn, onzeker en bang. Zij veroordeelt jou daar niet om, je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Je mag rusten, de rivier stroomt, de vogels zingen, de bloemen bloeien. De coronacrisis als een oefening in het NU, overgave aan het onbekende, maar toch weten dat het over gaat… ooit…

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
 
EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS
Dag allemaal,
Op 1 september zal ik worden bevestigd als jullie, als uw nieuwe dominee, en ik zie daar zeer naar uit. In dit schrijven wil ik me even voorstellen zodat u, zodat jullie weten wie daar straks komt te wonen, in de pastorie, en wie er straks op de kansel staat. Ik schrijf dit stukje op Curaçao, en dat tekent eigenlijk wel mijn persoonlijkheid. Ik houd van reizen en andere culturen, ik heb vele omzwervingen gemaakt alvorens ik dominee ben geworden. Mijn roeping kwam pas laat, ik ben 47 jaar en Curaçao was mijn eerste gemeente. Hier heb ik drie jaar gewoond en gewerkt. Een boeiende tijd, niet altijd makkelijk, maar leerzaam en kleurrijk en we hebben echt genoten van de mooie kanten van het eiland. Ik ben daar in januari 2016 met man en dochter naar toe gekomen. Sophia was toen 16 jaar, ze heeft op Curaçao de HAVO afgemaakt. Nu woont ze in Amsterdam waar ze een HBO-opleiding voor allround-styling volgt. Ze zal dus niet meeverhuizen naar de pastorie. Echtgenoot Jurjen Berends verhuist wel mee. Wij hebben beiden Zeeuwse wortels en allebei komen we uit binnenvaartfamilies. De eerste zes jaar van mijn leven heb ik varend doorgebracht. Mijn ouders zijn in Goes aan de wal gegaan en daar heb ik tot mijn achttiende jaar gewoond. Tijdens mijn studie heb ik Jurjen leren kennen en samen hebben we vele reizen door Azië gemaakt, voordat onze dochter in 1999 werd geboren. 6 Vanaf 1995 wonen we in Krimpen aan de Lek, vanwege het werk van mijn man. Ik ken de Krimpenerwaard dus goed! Mijn opleiding theologie ben ik begonnen in Utrecht. Eerst heb ik de HBOopleiding gedaan en daarna ben ik in Kampen naar de universiteit gegaan. Naast het studeren zorgde ik voor ons gezin, was ik vrijwilliger voor VluchtelingenWerk Nederlek en heb ik een aantal jaren in Den Haag gewerkt, in een buurt-kerkhuis in de wijk SpoorwijkLaak. Op 31 augustus 2015 ben ik afgestudeerd, op de exegese van 1 Samuel 15. De Bijbel vertalen naar de context van deze tijd is mijn specialisatie. In de diensten die ik zal houden, zult u dit ongetwijfeld terug kunnen horen. Op Curaçao was ik als dominee ook verbonden aan de protestantse scholen en ik heb daar vele maandopeningen, paas- en kerstdiensten verzorgd. In Berkenwoude wil ik de band tussen kerk en school ook graag continueren. Verder houd ik van wandelen en lezen en ik kook graag. Mijn man en ik zien er naar uit om straks in ‘Perkouw’ te wonen. Voor nu wens ik u en jullie alvast een heel goede zomervakantie toe. Hartelijke groet, uit Dushi Korsou, Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
Kerkblad per email?

Kerkblad per email?

Het is nu ook mogelijk om het kerkblad per email te ontvangen. Stuur hiervoor uw emailadres naar info@hervormdberkenwoude.nl

 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. J. de Koning (beperkte toegankelijkheid + onlinedienst)
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Livestream
De diensten op Goede Vrijdag (2 april 2021), Stille Zaterdag (3 april 2021) en Paasmorgen (4 april 2021) zijn live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar deze livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.