PKN
  » Algemeen » Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de gemeente beheert de financiën van de gemeente voorzover deze niet van diakonale aard zijn. Het college heeft de zorg voor de instandhouding van de kerkelijke gebouwen. Financieel steunt de gemeente geheel op haar leden en daarmee voor een groot deel op de actie ‘Kerkbalans’ die elk jaar in januari gehouden wordt. Een toezegging wordt bij u thuis bezorgd en weer opgehaald. Gezien de stijgende kosten blijven uw giften voor de gemeente van groot belang!

Daarom nog even het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:           

Rabobank no.: NL92RABO0307500039

t.n.v. N.H. Gemeente Berkenwoude College van Kerkrentmeesters

Voor meer informatie: kerkrentmeesters@hervormdberkenwoude.nl

In de maand juni wordt uw bijdrage gevraagd voor de landelijke kerk, het zogenaamde ‘Solidariteitsfonds’. De plaatselijke gemeente is verplicht voor haar belijdende leden een vast bedrag aan de landelijke kerk over te maken. Ook aan doopleden wordt een bijdrage voor deze kas gevraagd. Wij vragen u dan ook uw deel voor uw rekening te nemen.

 
Verjaardagfonds Verjaardagfonds

Rond uw verjaardag krijgt u van de wijkgemeente een felicitatie kaart. Voor de 18+ gemeenteleden is er een envelopje bijgevoegd voor een gift voor het verjaardagsfonds. Dit fonds heeft tot doel het kerkelijk werk in uw wijk in stand te houden
Eén van de medewerkers van het verjaardagsfonds komt het envelopje bij u ophalen.

 

 
Kerkbalans Kerkbalans

Onze kerk is van blijvende waarde want onze Hervormde kerk wil midden in de Berkenwoudse samenleving staan, hiervoor is uw bijdrage in de Kerkbalans van groot belang.

Wij streven na dat:

- De kerk is de plaats om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.

- De kerk is letterlijk een baken; een markant herkenningspunt in ons mooie dorp. Onze kerkelijke gemeente wil ook daadwerkelijk een houvast zijn in het leven.

- De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben maar het ervaren als een warme plek van ontmoeting en inspiratie

Wij komen er samen voor momenten van hoop, steun en gebed. Voor grote momenten in ons leven zoals doop en huwelijk, rouw en verdriet.

Om dit in stand te houden willen wij dit met uw bijdragen bereiken:

- Zoveel mogelijk zieken en ouderen bezoeken, bemoedigen en steunen.

- Er zijn voor iedereen in geestelijke nood.

- Elke zondag onze kerkdeuren open hebben voor iedereen die geloof, hoop en naastenliefde zoekt.

- Voorzieningen verzorgen voor: Jeugd, Ouderen en Alleenstaanden.

- Zorgen dat de kerkgebouwen goed onderhouden blijven.

- De kerk ook voor culturele doelen te gebruiken, zoals concerten e.d.

Denk eens in hoe Berkenwoude eruit zou zien zonder onze kerkgemeenschap?! Die kerkgemeenschap van u, van ons en van onze voorouders willen wij behouden voor onze volgende generaties om te kunnen blijven bidden, zingen, dopen, trouwen en rouwen.

Uw donatie is dan ook van het grootste belang. Belangrijk is dat u geeft met uw hart en uw gift een afspiegeling laat zijn van wat u wilt en of kunt geven. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor sommigen soms lastig kan zijn om de hoogte van de donatie te bepalen. Immers; wat is gebruikelijk of wat wordt er zoal gegeven? Om u hierbij behulpzaam te zijn hebben wij onderstaande richtlijn opgesteld die bij het bepalen van uw gift als leidraad kan dienen.

netto inkomen per maand minimum bijdrage

Tot €1000,- € 9 per maand

Tot €1500,- € 19 per maand

Tot €2000,- € 39 per maand

Tot €2500,- € 59 per maand

Tot €3000,- € 79 per maand

Vanaf €3000,- € 99 per maand

 

"Onze kerk is van blijvende waarde"

 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. J. de Koning (beperkte toegankelijkheid + onlinedienst)
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Livestream
De diensten op Goede Vrijdag (2 april 2021), Stille Zaterdag (3 april 2021) en Paasmorgen (4 april 2021) zijn live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar deze livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.