Diaconie collecten 1 oktober 2023

Diaconiecollecte 1 oktober: Noodhulp Noord Afrika

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: De aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko wordt samengewerkt met twaalf protestantse kerken. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie.
Vrijmoedig vragen we je om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Geef in de diaconie collecte van zondag 1 oktober 2023 voor de slachtoffers in deze zwaar getroffen landen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Volgens het collecterooster is de collecte van 1 oktober bestemd voor Kerk en Israel. De diaconie zal uit haar eigen middelen een bijdrage overmaken.
 

Terugblik Bazaar en Rommelmarkt 2023

 

We kijken terug op een succesvol verlopen bazaar en rommelmarkt. Dit jaar weer als vanouds alle onderdelen in en rondom CC De Zwaan.  Het weer werkte fantastisch mee, maar het lag uiteraard toch weer net als in vorige jaren aan de inzet van heel veel vrijwilligers,  dat we mogen spreken van een groot succes. Ook was er weer een kraam van de kerk op de braderie van  het Perkouws Feest.
Alle medewerkers: hartelijk dank hiervoor !!
Maar uiteindelijk zijn het toch de bezoekers die weer met gulle hand gegeven hebben en ervoor gezorgd hebben dat er een bedrag van € 20.500 bijeengebracht is.
Een mooie prestatie waarvoor we heel dankbaar mogen zijn. Naast deze prachtige opbrengst is het ook mooi dat de bazaar een sociale functie in zich heeft: samen aan een goed doel werken schept onderling een band en oude bekenden tegenkomen die speciaal even langskomen: dat doet heel  goed én stemt tot dankbaarheid !
Namens de wijkkerkenraad van wijkgemeente 1 en de bazaarcommissie willen wij alle vrijwilligers, kopers, sponsoren en giftgevers heel, heel  hartelijk bedanken. We zijn dankbaar om te merken dat velen bijzondere waarde hechten aan het motto: " Alles voor het kerkje ".
 
 Uitslag Verloting
1e prijs ( Quilt)  is gevallen op lotnr. 814 wit
2e prijs is gevallen op lotnr. 630  wit
3e prijs is gevallen op lotnr. 389 geel
De witte loten zijn verkocht op de braderie van het Perkouws Feest.
De gekleurde loten zijn verkocht op de dag van de Bazaar.

Uitslagen Raadspelletjes

Het gewicht van de kaas was 3720 gram.
De verjaardag van de pop was 6 oktober.
De waarde van de levensmiddelenmand was 32,25 euro.
 

Activiteiten in september 2023Op 2 september 2023 vindt het Perkouws Feest plaats. Tijdens de braderie is ook de wijkgemeente van de partij.

Graag aandacht voor zaterdag 9 september 2023: BAZAAR EN ROMMELMARKT.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.

Onze startdienst wordt gehouden op 17 september 2023.
Lees meer 

Terugblik Gemeenteavond 13-02-2023

GEMEENTEAVOND   -  ONDERWEG NAAR EEN NIEUWE PREDIKANT

Op 13 februari hebben wij in de Dorpskerk  een gemeenteavond gehouden waarop we  met elkaar gedeeld hebben wat voor beeld wij samen hebben bij onze wijkgemeente en bij een nieuw te beroepen predikant. Ook is er  stil gestaan bij de mogelijke samenwerking bij het zoeken naar een predikant met de naburige Ontmoetingskerkgemeente in Krimpen aan de Lek. Omdat beide gemeenten een vacature stellen van 50%, heeft de Classis ons gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. Naast deze inhoudelijke zaken was er ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te delen wat er aan vragen, verlangens, vreugde en zorgen onder ons leeft.
We kunnen terugkijken op een goede en informatieve avond in een ontspannen sfeer ,waarin wij een begin hebben kunnen maken met de  start van de zoektocht naar een nieuwe predikant.