PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Wij staan in vuur en vlam

Wij staan in vuur en vlam
’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
                                    Lied 683 vers 1

Pinksteren is het feest van de Geest.
Pinksteren is het verjaardagsfeest van de Kerk.
Op deze vijftigste dag na Pasen komt alles tot een einde…
…en een nieuw begin!

Op Hemelvaart heeft Jezus de leerlingen beloofd dat de Geest zal komen.
‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug…’ (Johannes 14:18)
Hij die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.
Op deze feestelijke Pinksterdag is het zover.
De leerlingen staan in vuur en vlam.
Vuurtongen verspreidden zich op ieder van hen en zij allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:1-4).

Wij staan in vuur en vlam…
‘In vuur en vlam staat de Flamboyantboom, recht voor mijn neus, als ik op de veranda zit en mijmerend naar buiten staar. Prachtig vurig rode bloemen torenen boven de kleine gevederde blaadjes uit. Een genot om naar te kijken, een echte Pinksterboom, deze volop in bloei staande Flamboyant. Daarnaast staat er nog een. Nog een Flamboyant. Ik herkende hem eerst niet als eenzelfde boom. Totdat de eigenares van het huis me erop wees. Ze maakte zich zorgen of deze boom het wel zou redden. ‘Het is zo droog geweest de afgelopen maanden’, zei ze. ‘Als je tijd over hebt, zou je hem dan eens willen besproeien?’ vroeg ze. Maar ik was het vergeten… Toch zag ik aan het begin van de week kleine groene blaadjes tussen de grijze takken en peulen hangen, en aan het eind van de week verschenen er zelfs trosjes rode bloemen. Er is maar weinig water nodig, een paar drupjes regen, om de Flamboyant tot groei en bloei te laten komen. Wonderlijk toch, dat zo’n grote oude boom, met zo weinig water toe kan komen’ (citaat uit mijn preek die ik vorig jaar met Pinksteren op Curaçao gehouden heb).

Een boom die op sterven na dood is…
Leven waarin geen leven meer lijkt te zitten…
Leven temidden van machten en krachten die bedreigend zijn voor de toekomst.

Deze symboliek tekent het volk van Israël.
Komend uit de woestijn weet het van overleven.
Komend uit de woestijn leert het te leven van wat voor handen is.

Leven in coronatijd is leven in woestijntijd. We kunnen niet al te ver vooruitzien. We leven bij de dag, we wachten tot het voorbij is en ondertussen ademen we gewoon door. En we kunnen bidden… we kunnen dromen… we kunnen ons vuur brandend houden, zorgen dat het niet dooft.

In vuur en vlam laat de Eeuwige zich zien aan Mozes, als een niet verterend vuur.
Midden in de woestijn breekt een nieuwe toekomst aan. Een nieuw begin, beloofd land ligt in het verschiet. Met een God die meereist met zijn volk. Met een verbondsbelofte op de berg Sinaï, ik ben jullie God, ik laat jullie nooit alleen.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, werden de leerlingen bezield met de heilige Geest. Op de dag waarop het Oogstfeest wordt gevierd, vijftig dagen na de viering van Pesach. Op het Oogstfeest wordt het verbond op de berg Sinaï herdacht.

De band tussen God en zijn volk is sterk.
Keer op keer vernieuwd God het verbond. ‘Dan zal ik hen eensgezind maken en een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven’ (Ezechiël 11:9).

Een nieuwe geest en een levend hart.
Dat was niet iets voor toen.
Dat is iets van alle tijden.
Ook wij worden keer op keer aangespoord om te leven vanuit die nieuwe geest, en te luisteren met een levend hart. Dat is de geest van Pinksteren. Een bezield leven, doortrokken van de geest van de Eeuwige, de Adem van God.

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
Hierheen Adem

Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.

Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.

Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.

Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.

God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloemen – geef water
zalf mijn wonden.

Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
vreemd ga ik, zoek mij.

Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.

Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.

Huub Oosterhuis – naar de pinkstersequens  ‘Veni sancte Spiritus’

Uit het Nieuwe Liedboek, blz. 1143

 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.