PKN
  » Wijkgemeente I 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Vacatures kerkenraad Vacatures kerkenraad

Elke twee jaar is een gedeelte van de wijkkerkenraad aftredend en kunnen zij zich verkiesbaar stellen. Dit jaar zijn vijf ambtsdragers aftredend. We zijn blij dat dhr. M.J.A.M. Schrader zich herverkiesbaar heeft gesteld. Vier ambtsdragers zijn niet meer verkiesbaar. Dit zijn mevr. H.A. Verkaik, dhr. C.G.A. Klip, dhr. P. de Ronde en dhr. R.W. Glas. Dit houdt in dat er vier vacatures ontstaan, twee ouderling-kerkrentmeesters en twee diakenen. Dit lijkt wellicht veel, maar volgens de kerkorde is in principe elke twee jaar de halve kerkenraad aftredend. En na acht dienstjaren in de kerkenraad is iemand in de regel ook niet meer direct herkiesbaar.

Al met al is het wel een situatie waarin we op zoek moeten naar een betrekkelijk groot aantal nieuwe ambtsdragers. Daarom roept de kerkenraad u dringend op om personen voor te dragen voor de genoemde vacatures. Ieder belijdend lid mag één naam per vacature voordragen. Geeft u a.u.b. duidelijk aan voor welke vacature u iemand voordraagt (d.w.z diaken of ouderling-kerkrentmeester). Uw schriftelijke opgave dient voorzien te zijn van een handtekening. U kunt uw voordracht tot uiterlijk 17 november indienen bij de scriba, dhr. G.A. Oudijk, Achterbroek 8, 2825 NC Berkenwoude, email:

terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. N. van Dorp
datum en tijdstip 18-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Dhr. S. de Jong
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 27-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Moderamen wijk1
datum en tijdstip 28-08-2019 om 20.00 uur
meer details

 
actueel:
Uitnodiging gemeente avond wijk 1 terugkoppeling resultaat beroepingswerk. Meer informatie

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1
 
 
Meeluisteren met:
Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.