PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Uitnodiging Ontmoetingszondag 23 augustus 2015

Uitnodiging Ontmoetingszondag 23 augustus 2015
 
Programma Ontmoetingszondag 23 augustus 2015 in de Oudshoornse Kerk
 
   9.30 uur            Ontvangst, u bent van harte welkom
10.00 uur            Kerkdienst met thema: “Vrijzinnige Toekomst”
11.15 uur            Koffie en thee tijdens informeel samenzijn
11.50 uur            Presentatie door Maarten Westerduin: “350 jaar Oudshoornse Kerk”
12.30 uur            Lunch
13.15 uur            Middagprogramma naar keuze:

Workshop met presentatie onder leiding van dr. Hans le Grand met als thema:“Jouw zoektocht als nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid”
Koorproject: het instuderen van 2 vierstemmige koorwerken die aan het einde van de dag bij de vesper ten gehore worden gebracht.

14.00 uur            Break voor koffie en thee en wellicht even buitenlucht scheppen
14.20 uur            Voortzetting middagprogramma
14.50 uur            Samenvatting workshop voor hen die niet deelnamen aan de workshop
15.05 uur            Vesper met gebed en koorzang
15.30 uur            Afsluiting.                             Voor wie nog even wil nablijven is koffie en thee beschikbaar.

De Oudshoornse Kerk heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de VVP-Zuid-Holland. Bijgaand treft u het programma aan.
 
In verband met het 350-jarig bestaan van onze kerk hebben wij als thema gekozen:
“Verleden, heden en toekomst”.
 

Bovenal echter gaat het om het elkaar ontmoeten, oude bekenden en nieuwe onbekenden. We willen er een goede dag van maken.
We hopen u in augustus te ontmoeten.
 
Adres:                  Oudshoornse Kerk
                              Oudshoornseweg 90
                              2401 LC Alphen aan den Rijn
website:              www.oudshoornsekerk.nl
mailadres:           Ontmoetingszondag@oudshoornsekerk.nl
Bij de kerk is een (beperkt) aantal parkeerplaatsen aanwezig. In de onmiddellijke nabijheid is evenwel voldoende(gratis) parkeergelegenheid, o.a. bij het verpleeghuis en het ziekenhuis. Die zijn een paar minuten lopen van de kerk verwijderd.
 
PS.: Ter bestrijding van de kosten van deze dag zal een (extra) collecte worden gehouden. Deze is (uiteraard) geheel vrijwillig en naar draagkracht. U kunt denken aan bijvoorbeeld € 5,-.

Ter wille van onze organisatorische planning willen wij u vragen om op onderstaand mailadres door te geven:
-of u van plan bent te komen (dan rekenen wij op een lunch);
-of u ’s middags wilt deelnemen aan de workshop van Hans le Grand, of aan het koorproject (miniscratch).
 
Bij het koorproject willen wij een lied uit de begintijd van onze kerk instuderen (Henry Purcell) en een lied van nu (Marieke Stoel). Niet alleen koor- of cantorijleden kunnen meedoen, maar iedereen die zingen leuk vindt. Het gaat om vierstemmige zettingen, dus enige ervaring met meerstemmig zingen is wel gewenst.
 
De workshop van Hans le Grand zal gaan over wat hij, samen met Tina Geels, heeft geschreven in het boekje (essay): “Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker. Een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid”. Mocht u zich van tevoren al willen oriënteren, verwijzen wij naar hun website:
www.hetgaatomjouwzoektocht.nl

 
terug
 
 
 
 

Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
De dienst  van 22 januari 2023 wordt via livestream uitgezonden. Voor het inschakelen hiervan zie onder het kopje livestream.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De bevestigingsdienst van ambtsdragers op 22 januari 2023 wordt via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.