PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Uitleg Liturgische Bloemschikking Thuis Veertigdagentijd 2021

Uitleg Liturgische Bloemschikking Thuis Veertigdagentijd 2021
Bloemschikking Thuis in de Veertigdagentijd

Thema : Ik ben er voor jou  ……………….Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
De bloemschiksuggestie voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’
Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Daarnaast is er een bloemschiksuggestie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. De bloemschikking inspireert en helpt ons om op aan andere manier naar de Bijbeltekst te kijken; minder met het hoofd, meer met het hart.

Zeven werken van barmhartigheid
In de Bijbel noemt Jezus de werken  van barmhartigheid:
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35,36.
De zevende daad van barmhartigheid is in de 13e eeuw door Paus Innocentius III toegevoegd. Wie een willekeurig museum met schilderkunst inloopt, komt ze vast en zeker tegen: afbeeldingen van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Mattheüs geeft niet alleen een opsomming, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Bloemschikking
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd, er zijn voor de ander. Omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, kortom; je hart openstellen voor de ander.
 De  symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Zolang  de coronamaatregelen nog actueel zijn, zou het mooi zijn als u thuis een schikking maakt om op die manier verbonden te zijn met elkaar. Samen gaan we op weg naar Pasen, we verdiepen ons gaandeweg in Jezus’ boodschap van omzien naar de naaste. Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. Het hoeft niet groot, het kan en mag en begint klein. Samen groeien we toe naar Pasen waarin we overwinning van het leven over de dood vieren. Alles wat ons neerdrukt en klein en onmachtig houdt zal ooit over gaan, omdat God ook tegen ons zegt: ‘Ik ben er voor jou, ik laat jou en de wereld niet los, jij bent mijn kind en ik zorg voor jou.’
Voor de thuisschikking zijn zeven glazen of kruidenpotjes, een aantal kurken, acht (kiezel)stenen en acht boomstammetjes  nodig. De bloemen die in de glazen potjes komen, zijn gelijk aan de bloemen voor de kerkschikking, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. De schikking wordt op een spiegel geplaatst in de vorm van een open hart. De zeven glazen worden elke week gevuld met nieuwe natuurlijke materialen; bloemen, grassen, takken etc. zo wordt iedere week één werk van barmhartigheid uitgebeeld. Bij de beschrijvingen per zondag wordt dit verder uitgewerkt,


 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. I. Uijtdewilligen
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. D. Rietveld
datum en tijdstip 15-08-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Versoepeling Erediensten
Vanaf 26 juni geldt: MONDKAPJES zijn niet meer verplicht, Er vindt weer GEMEENTELIJKE SAMENZANG plaats.
Voor verdere details zie onder knopje Nieuws bij Actueel Wijk 1 ( zie boven )

Livestream
Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk I  live uitgezonden via YouTube.. Klik HIER om naar eerder opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.