PKN
  » Algemeen » Muziek en formulieren 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Jeugdwerk

De afgelopen periode is er nagedacht over de opzet en uitvoering van het (nieuwe) jeugd- beleid. Er is een klankbordgroep gevormd die bestaat uit de predikant, afgevaardigden uit de kerkenraad en de gemeente. In deze groep is een eerste verkenning gedaan. Daaruit kwam de keuze naar voren voor een tweedeling in leeftijdsgroepen en afwisseling van een programma met ontspanning en geloofsinformatie.

Op de gemeente zondag van 23 juni jl. is er een stembiljet uitgedeeld waarin uw/je mening is gevraagd rondom opzet van jeugdwerk na de vakantieperiode. Voor de degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om deze in te vullen is deze hieronder opgenomen.

Deze inventarisatie wordt gehouden om een beeld te krijgen wat jullie aanspreekt en waar de behoefte zit. De onderstaande activiteiten staan (nog) niet vast en zijn alleen richtinggevend bedoeld. Wij willen jullie vragen voor één bepaalde leeftijdsgroep zowel bij ontspanning als geloofsinformatie een keuze te maken tussen de activiteiten. Vul in elke keuzekolom een cijfer van 1 t/m 3 in bij een de zeven genoemde activiteiten, die je leuk of interessant vindt. Ook is ook de mogelijkheid geboden dat je zelf iets toevoegt. Dit laatste stellen wij zeker op prijs!

Op 18 september a.s. zal een gemeente avond worden georganiseerd waarin we de resultaten en verdere vorm willen presenteren aan de gemeente. Hierbij zal ook worden ingegaan op de andere groepen en kringen die we het komende kerkelijk jaar willen starten. Tevens zal ook het nieuwe liedboek worden gepresenteerd aan de gemeente.

U/jij bent hiervoor van harte uitgenodigd!

terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.