PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
      PROTOCOL PROCEDURE KERKDIENSTEN WIJKGEMEENTE 1

Vastgesteld door: Kerkenraad Wijk 1, Hervormde Gemeente Berkenwoude

Onderwerp: procedure bij kerkdiensten Wijkgemeente 1 
in de Dorpskerk van Berkenwoude 
______________________________________________________________________________
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten bij een openstelling van de Dorpskerk voor het houden van erediensten of bijzondere diensten voor wijkgemeente 1 zijn:
 1.    Er wordt zoveel mogelijk van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt, voor zover hierbij 1,5 m         afstand wordt aangehouden. Er geldt een maximum van 50 kerkgangers.
 2.    Personen van één huishouden op een adres mogen naast elkaar met maximum van 4 personen
 3.    Vrienden en bekenden zitten niet naast elkaar
 4.    RIVM richtlijnen zijn leidend
 5.    Regie en toezicht wordt gehouden door ambtsdragers
 6.    Voorafgaand en na afloop van de dienst wordt de kerk geventileerd
 7.    Bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren
 8.    Mensen die klachten hebben of zich niet lekker voelen, blijven thuis.
 9.    Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat kerkbezoekers de maatregelen van de overheid zelf ook blijven volgen. De richtlijnen van de wijkgemeente worden daar voortdurend op aangepast.

Iedereen beslist zelf of men aan de kerkdienst deelneemt. De kerkenraad wijkgemeente 1 wijst hierover op de voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot de  risicogroepen.en kwetsbaren.
Het gebruik maken van de kerktelefoon of livestream en thuis meeluisteren blijft mogelijk.

Procedure (ere)diensten
De kerk wordt voorafgaand aan de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Er staat een bordje bij de ingang van het kerkpad om 1,5 m afstand te houden en de aanwijzingen van ambtsdragers op te volgen. De buitendeur van de kerk is om 09:30 uur open en daar staat een deurwacht-ambtsdrager bij. Deze ambtsdrager zorgt ervoor dat maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de hal onder de kerktoren wordt toegelaten. Er mogen maximaal 1 gezin of 3 bezoekers tegelijk in het portaal aanwezig zijn. De bezoekers op het kerkpad zorgen zelf er voor dat ze gepaste afstand van elkaar houden.

Wanneer bezoekers de hal onder de kerktoren betreden dan worden zij verzocht:
 1.    hun handen te desinfecteren met handalcohol
 2.   de bezoekers pakken na de handen gedesinfecteerd te hebben, zelf een liedboek.
 3.    de  kerkgangers nemen hun jas mee naar hun plaats in de kerkzaal
 4.    de namen van de kerkgangers worden op een presentielijst ingevuld .

De tussendeur naar de kerkzaal staat tijdens ontvangst open of wordt door bovengenoemde deurwacht-ambtsdrager geopend.

In de kerk is de dienstdoende kerkrentmeester aanwezig, die de bezoeker(s) naar hun plaats leidt. Zit een bezoeker op zijn plaats, dan blijft hij/zij daar ook zitten. Er dient geen  onnodig geloop plaats te vinden ; uiteraard calamiteiten uitgezonderd.

In principe zijn er op elke rij 6 stoelen geplaatst . Personen van één huishouden op een adres mogen naast elkaar met maximum van 4. Vrienden en bekenden zitten niet naast elkaar, maar met een afstand van 1,5 m.
De rij voor en achter een rij stoelen waarop kerkgangers zitten, blijven onbezet. De te gebruiken rijen worden aangeduid met een kaartje met groen kruis op de eerst stoel naast het middenpad.
De ambtsdrager die kerkgangers naar hun plaats begeleidt, is aanspreekpunt voor vragen en houdt toezicht.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het maximaal toegestaan aantal bezoekers berust bij de kerkrentmeester van dienst, namens de wijkkerkenraad. 
Ook mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit (rolstoel of looprek), of die behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn welkom. Hierbij wordt geen onderscheid in gemaakt.

De liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt vervangen  door een mondelinge mededeling van de ouderling na het openingslied en na het gezongen “Amen” aan het einde van de dienst.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lectoren, dienstdoende ambtsdragers, organist, koster) moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter in acht nemen.

Tijdens de kerkdienst worden twee collectes gehouden voor diaconie en kerkrentmeesters met de collectezakken aan de lange stokken. En indien van toepassing de derde collectezak  lange stok bij een extra deurcollecte.

De gemeentezang is vrijgegeven conform de richtlijnen van de PKN. Gevraagd wordt om de nodige  ingetogenheid in acht te nemen.

Aan het einde van de dienst opent de deurwacht-ambtsdrager de buitendeur en tussendeur en begeleidt , - pas nadat de voorganger naar achter in de kerkzaal is gelopen voor een groet aan de gemeenteleden - van achteruit , de bezoekers per rij en één voor één naar de hal, onder de kerktoren. Tevens houdt deze toezicht op een vlotte doorstroming in het portaal. 
De kerk wordt na afloop van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Bediening Sacramenten
Avondmaal: dit kan gevierd worden, mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon, het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. 

Doop: Al hoewel de 1,5 m afstand tussen mensen leidend is en blijft, heeft de PKN ontheffing verleent  aan de voorganger om bepaalde liturgische handelingen te verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Hier geldt ook, in verband met de komst van naasten van de doopouders , een reserveringsbeleid.

Overige Diensten
De overige diensten ( huwelijksdiensten, rouwdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten ) verlopen onder dezelfde condities als bij de reguliere erediensten.
Daarnaast is het van belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan het vermijden van lichamelijk contact. Te weten: Zegenen ( zie kopje bediening sacramenten), feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking, aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten.


Overige
Kindernevendienst zijn eventueel mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen, waarbij de jeugd tot 12 jaar onderling geen 1,5 m afstand behoeft te houden.

Ontmoetingen na de dienst zijn momenteel niet mogelijk .

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen, zoals vergaderingen, is het mogelijk die in overleg in het kerkgebouw te houden zolang de maatregelen van het protocol en gebruiksplan en de RIVM richtlijnen strikt gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor vormen van kringwerk.

Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt worden. 

In het gebruiksplan zijn afspraken opgenomen over het reinigen van de kerkzaal na afloop.
 
 
 
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.