PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Overdenking 22 maart 2020 bij Johannes 9: 1-39 Overdenking 22 maart 2020 bij Johannes 9: 1-39
We lezen het ook in het verhaal van Job. Job krijgt in zijn leven te maken met onbeschrijfelijke ellende. En de vrienden van Job vragen aan hem, of hij gezondigd heeft. Want zeggen zij, God beloont altijd het goede handelen van de mens en straft het kwade. En dus moet er toch een reden zijn waarom deze ellende Job treft. In het verhaal van Job kunnen we echter lezen dat Job niet wordt gestraft voor een zonde. En dat God hem in het gelijk stelt tegenover zijn vrienden.
In het verhaal van vanmorgen gebeurt iets soortgelijks. De leerlingen en de Farizeeen gaan ervan uit dat er een directe relatie moet zijn tussen iemands ellende en iemands zonde. Maar we horen Jezus zeggen dat hij niet gezondigd heeft en ook zijn ouders niet. Jezus ontkent een dergelijk direct verband.
Toch is het een reflex die nog steeds actueel is. Zoals nu met het corona virus. Op tv heb ik een interview gezien van een reporter van een va de Nederlandse dagbladen, die aan gelovigen vraagt of dit misschien een straf van God is. En dit verband is er absoluut volgens een aantal van de mensen, die deze vraag gesteld werd. En in het hoofdredactioneel commenaar van een ander Nederlands dagblad stond anderhalve week geleden te lezen: "Het coronavirus is een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen."
We kunnen niet zomaar bijbelcitaten los rukken uit hun context van toen en deze naar believen ergens op plakken, op wat er nu in onze tijd gebeurt. De bijbel is een boek van stem en tegenstem. Het is de kunst om die stem in beide situaties goed te verstaan en te vertalen naar nu. We hebben God niet in onze broekzak.
Maar eerlijk gezegd denkt ik dat wij onszelf allemaal wel eens schuldig maken aan dit gedrag. Alleen misschien op een net iets andere manier.
Laten we eerst eens kijken naar die blind geboren man. Hij is iemand die buiten de maatschappij staat, hij is een bedelaar. Door zijn handicap kan hij niet deelnemen aan de maatschappij. Hij is een outsider. Een mislukkeling. Iemand die in isolement leeft. Iemand met een stigma, want hij is zoals dat heet "geboren in zonde". Er moet iets mis zijn met die man. Vandaar de vraag van de leerlingen.
Kijken wij zelf ook niet vaak zo naar mensen, die aan de rand van de maatschappij staan of er buiten? Mensen die in een isolement leven, ziek zijn, verslaafd zijn, geen werk meer hebben, soms geen familie, soms geen vrienden. Mensen die al gauw losers genoemd worden, want ze zijn overduidelijk niet succesvol, hebben geen aanzien en hebben geen geld. Ze worden losers genoemd omdat we geneigd zijn te denken dat ze zelf schudig zijn aan hun situatie.
Als iemand ontslagen wordt en werkloos is, dan zal dat toch wel aan hem of haarzelf liggen? Als een kindje het Down-syndroom heeft, waren dan de ouders misschien niet te oud?
Als iemand overspannen of met een burn-out thuis zit, dan zal het toch wel een watje zijn? We zijn altijd geneigd een reden te zoeken als iemand iets overkomt. Vooral in de trant van "eigen schuld, dikke bult".
Het verhaal van vanmorgen wil ons laten zien, dat de achterliggende reden er niet toe doet. En dat het niet aan ons is, om iemand een stempel op te plakken, vanwege de situatie waarin iemand zich bevindt.
Het verhaal wil ons inspireren om onze eigen blindheid, onze eigen blinddoek af te doen en niet blind te zijn voor wat er werkelijk met iemand aan de hand is en om niet blind te zijn voor de nood en de ellende van de ander. Wat we ook van die ander vinden of denken. Welke stigma iemand ook heeft. Een stigma dat we iemand zelf misschien wel opgeplakt hebben.
In deze veertigdagentijd, een tijd van bezinning, is dat iets om bij stil te staan. Want het lukt ons niet altijd om het op te brengen, om die stap te maken, om die kloof te overbruggen, om er voor die ander te zijn en om iets voor die ander te kunnen betekenen. Al was het maar alleen het tonen van belangstelling of het bieden van een luisterend oor. Het is schrijnend en we stoppen het liever weg. Maar als we eerlijk zijn weten we, dat we hierin allemaal wel eens tekort schieten. Als we dit zouden ontkennen, dan zouden we ziende blind zijn.
Het verhaal van vandaag nodigt ons ook uit om eens stil te staan bij de wonderen in ons eigen leven. Het wonder in het leven van de blind geboren man is niet alleen dat hij genezen wordt en nu kan zien. Maar het wonder is ook dat hij tot geloof komt in Jezus als de Mensenzoon.
Wij mensen in deze tijd hebben net als de blinde man een handicap. Of eigenlijk een dubbele handicap. Want ergens in geloven is allang niet meer vanzelfsprekend en geloven in wonderen al helemaal niet.
De wonderen zijn bij Johannes tekenen en hebben dus iets te be-tekenen. De wonderen zijn bij Johannes een teken van Jezus' herkomst, van zijn identiteit. Dat is waar de Farizeeen blind voor zijn. Zij herkennen God niet in Jezus. Zij zien het niet, omdat het voor hun gewoon geen mogelijkheid is. Hij schendt immers de wet en de sabbatsrust. En om die reden kan hij gewoonweg niet van God komen. En in die redeneertrant is daar ook geen speld tussen te krijgen.
De discussie en de verdeeldheid tussen de Farizeeen gaan dan al lang niet meer over het wonder zelf. Want het wonder is niet meer te ontkennen na de verklaring van de ouders dat deze man hun zoon is en dat hij blindgeboren is. De discussie en de verdeeldheid gaan over wie Jezus is. De hamvraag is: hoe moet hij gezien worden?
Dat is een discussie die ook vandaag nog steeds actueel is. Wie is Jezus en hoe moeten we de wonderverhalen in de bijbel zien? Waarom zou je uberhaupt in een god geloven? We leven in een tijd dat alles wat we niet wetenschappelijk kunnen bewijzen, ook niet bestaat. Een tijd waarin geloven in een god als irrationeel wordt gezien.
Om die reden mag je het denk ik een wonder noemen - ook vandaag de dag - als iemand gelooft. We staan daar denk ik normaal gesproken helemaal niet meer bij stil als geloven een normaal onderdeel van je leven is geworden. Als ik het bij mezelf houd, dan ga ik me steeds meer afvragen, wat mijn eigen rol hierin was. Voor mij was geloven eerst ook irrationeel en eigenlijk is het dat nog. Want ik kan het niet rationeel verklaren waarom ik nu wel geloof.
Ik denk daarom dat iedereen die gelooft, is aangeraakt net zoals de blind geboren man door Jezus is aangeraakt. Of om het met Jesaja te zeggen: "Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn." (Jesaja 43:1). Een vers dat soms op een doopbewijs staat.
En dan begint ons leven met God eigenlijk pas. Dan pas gaan we God leren kennen en dan pas gaan we met vallen en opstaan leren wat geloven betekent. Het betekent iets voor onze identiteit, hoe we onszelf zien, maar ook hoe anderen naar ons kijken. Het betekent iets voor hoe we ons verhouden tot de ander en tot de schepping.
En we krijgen te maken met geloofservaringen. Veel mensen kunnen vertellen over een persoonlijke ervaring. Misschien heeft u ook wel zo'n verhaal dat kostbaar is voor u en dat u waarschijnlijk maar met een enkeling gedeeld heeft. Een ervaring, die u in uw hart bewaart en dat voor u een wonder is dat in uw leven heeft plaatsgevonden.
Het is vandaag zondag Laetare. Dat betekent: "Verheugt u." Te weten dat God ons heeft aangeraakt, dat hij onze ogen heeft geopend, te weten dat God in ons leven aan het werk is, te weten dat God zich soms op bijzondere wijze in ons leven kenbaar maakt, dat is iets om ons over te verheugen.
Daarom mogen we vandaag al een voorproefje nemen van het grote feest van Pasen, wanneer we vieren dat Jezus is opgestaan, zodat wij mogen weten dat God een trouwe God is, die ons niet alleen laat en met ieder van ons op pad is.
Amen.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. M. Berends - van Waardenberg
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. C. Dahmen
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Woord van bemoediging

Nieuwsbrief


Liturgie en preek

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Vanwege het coronavirus zendt wijk II de kerkdiensten tijdelijk ook live uit via YouTube. Klik HIER om naar de livestream te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.