PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Orde van Dienst 14 juni 2020 Orde van Dienst 14 juni 2020
Orde van dienst 14 juni 2020

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Lied 103e
Voorganger
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Gemeentelid:
Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
Je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.

De Heer is barmhartig en genadig,
Geduldig is hij en groot is zijn liefde.
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
Zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.

De liefde van de Heer duurt eeuwig
Voor wie Hem aanbidden.
 
Votum en groet

Kyriegebed tekst lied 299j

Gemeentelid:
1 Om de mensen en de dieren
om de honger en de dood
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood

2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm u, Heer.

3 Eer zij de God van de hemel,
Zijn naam richt de geschiedenis,
Eer aan de koning der volken:
Gloria in excelsis.

Allen:
Vrede bij mensen op aarde,
Waar zijn toekomst al begonnen is,
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

Gebed om de Geest (diaken)

Goede God,
Gij zijt de kracht van ons leven,
Daarom vragen wij aan U:
Laat ons voortdurend gericht zijn
Op wat strookt met uw heil en uw wil
En help ons daar ernst mee te maken,
Niet alleen met onze woorden, maar boven alles metterdaad.
Open ons hart voor uw Woord
Nu en in eeuwigheid. Amen.

Inleiding

Het verhaal van de walvis afgewisseld met lied 178

Lied 178: 1-3

1 Wie wil uit zijn hokje komen
Op het roepen van Gods stem?
Wie wil van zijn goedheid dromen
En de vriendelijkheid van Hem?

2 Jona, jij bent aangewezen
Om profeet van God te zijn
en het kwaad de les te lezen
in de stad van schone schijn.

3 Jona, wil jij dienaar wezen
Van het goddelijke woord?
Of blijf jij vol angst en vrees en
Goor jij alles overboord?


Lied 178: 4-6

4 Schepen varen op de golven
tussen wind en water door
Soms wordt daar hun graf gedolven
gaan zij aan de zee teloor.

5 Als de schepelingen bang zijn
voor de branding of het strand
zal God zelf de steven wenden
met een vaste stuurmanshand.

6 Jona, wil jij Noach heten
In de ark van goddelijk woord?
Wil je van die naam niet weten?
Ga je liever overboord?

Lied 178: 7-9

7 Vissen wonen in de diepte
van de grondeloze zee
Niemand is er die hen roept
alleen de dood zwemt met hen mee.

8 Tot Gods woorden zullen klinken
die tot op de bodem gaan.
Daar roept God de grote vis
die Gods vraag niet kan weerstaan.

9 Jona, wil je alles missen
In dat donkere dodenoord,
En een prooi zijn van de vissen;
Heel je leven overboord?

Lied 178:13-15

13 Jona luisterde naar God en
ging op weg naar Ninevé,
naar de stad van zoveel mensen
en nog bovendien veel vee.

14 Zo kwam Jona uit het donker,
ging voortdurend aan de slag.
Hij ging wonder boven wonder
als een zeeman overstag.

15 Zo ging Jona toch gehoorzaam
naar het grote Ninevé
en hij bracht uit zijn vooronder
woorden van Gods goedheid mee.

Schriftlezing Jona 3:10-4:11
Toen God zag dat zij inderdaad begonnen anders te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had te doen, en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer; Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven Maar de Heer zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven’: Ík ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad
bent over de plant?’ Jona antwoordde: Ík ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ Toen zei de Heer: Áls jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’   

Lied 158b

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Overdenking

Orgelspel

Gebeden   
Heer onze God,
U danken wij om uw liefde en genade, om uw bevrijding, uw redding door alles heen.
Als wij bang zijn,
Als wij vluchten,
Als wij ondergaan – Gij zijt er.

Wij bidden U om creativiteit.
Dat wij wegen vinden om ook in deze tijd elkaar nabij te zijn.

Wij bidden U om solidariteit.
Dat wij mensen niet aan hun lot overlaten, maar elkaar bijstaan in moeilijke tijden.

Wij bidden U om kracht en sterkte.
Dat U in angst, verdriet, in ziekte en lijden steeds weer reddend aanwezig bent.

Wij bidden U om vrede en gerechtigheid,
In een wereld die nieuw moet worden.

Wij bidden U om wijsheid,
Voor regeringen, voor mensen die leiding geven, dat zij de macht voor het goede inzetten.

Wij bidden U om geloof en vertrouwen in uw toekomst.
Dat we niet vertwijfelen maar de mogelijkheid van elke nieuwe dag zien.
In de stilte leggen wij voor U neer wat in onze harten omgaat.

Stilte & Onze Vader

Collecte en oproep tot financiële steun

Slotlied 852

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn.

Een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,-
O Heer die bij mij zijt,

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Zegen gesproken

V: In ons hart en in ons huis
Allen: De Zegen van God
V: In ons komen en in ons gaan
Allen: De vrede van God
V: In ons leven op onze zoektocht
Allen: De liefde van God
V: Bij het einde nieuw begin
Allen: De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen.
Amen.  


 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.