PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Nieuwsbrief 23 mei 2020

Nieuwsbrief 23 mei 2020
Hervormde gemeente  Berkenwoude en den Achterbroek
Wijkgemeente 1

                      
                                                                                                                       Berkenwoude, 25 mei 2020                                                         
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft op een aangepaste, alternatieve wijze vergaderd op 19 mei. In de afgelopen maanden heeft het moderamen de kerntaken verricht, maar wij hebben als totale wijkkerkenraad nu ook een aantal besluiten kunnen nemen.

Door de versoepeling in de maatregelen die het kabinet ons biedt, ervaren wij een stapsgewijze terugkeer naar meer nabijheid voor ons allen. Gelet hierop hebben wij samen met onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor het leven en werken in onze kerkelijke gemeente.

Hervatting erediensten
Vanaf 1 juni 2020 zijn de kerkdiensten van Wijk 1 in de Dorpskerk weer toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Vanaf 1 juli wordt deze maatregel nog verder versoepeld.
In navolging van de regels van het RIVM heeft de kerkenraad een protocol/gebruiksplan opgesteld voor het houden van de erediensten. Dit plan wordt gepubliceerd op de website. Als kerkganger wordt u dringend verzocht om alle aanwijzingen van de aanwezige ambtsdragers op te volgen. Zij zullen erop toezien dat alles volgens het protocol verloopt.

Er is vooralsnog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar tijdens de erediensten op zondag in de maand juni. U dient zich dan ook vooraf aan te melden bij dhr. Peter Versluys voor het bijwonen van de eredienst en kunt dat doen via telefoonnummer 06-28780461 (bellen of whatsapp) of een email te sturen naar pbmversluys@icloud.com. ( met vermelding van hoeveel personen ). Dit kan tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de kerkdienst van die zondag. U krijgt een bevestiging als bezoek mogelijk is.
Naast het bijwonen van de eredienst in de Dorpskerk blijft de mogelijkheid bestaan om thuis de dienst mee te vieren. Elke zondag om 10.00 uur kunt u via www.hervormdberkenwoude.nl en Meeluisteren met: Wijk 1 meeluisteren door op het grijze driehoekje rechts te klikken.

Collecten
Er zullen ook collecten worden gehouden in het kerkgebouw tijdens de erediensten. De financiële zaken gaan voor de diaconie en het kerkrentmeesterschap gewoon door. Aan de luisteraars die de dienst via de kerktelefoon volgen, vragen wij dringend om uw collectegiften te blijven geven door een bedrag over te boeken naar Diaconie Herv. Gemeente : rekening nr.: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie diensten coronatijd Wijk 1.
En naar College van Kerkrentmeesters: rekening nr. NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters diensten coronatijd Wijk 1.

Pinksterboom
Graag herinneren we u aan het inleveren van een boodschap voor de Pinksterboom. Tot en met 31 mei moeten de kerkdiensten online worden gehouden, we zullen met Pinksteren dus niet bij elkaar kunnen komen in de Dorpskerk. Om onze verbondenheid en de ‘verjaardag’ van de kerk samen te kunnen vieren, willen we een boom vol wensen in de kerk neerzetten. Wij vragen u, jullie om voor de kerk, de gemeente van Christus, een wens, een boodschap, een gedachte, idee, op een kaartje te schrijven. U kunt het kaartje in de brievenbus van de kerk stoppen: Dorpsstraat 20. Op Pinksteren zullen we de wensen in een boom hangen en voorlezen. Zo waaiert onze geest, onze inspiratie toch door het kerkgebouw en verbinden we ons met de Geest van Christus.
We hopen op een boom vol wensen in vele vormen, kleuren, woorden, die ritselen in de wind.

Bazaar 2020
De kerkenraad en de bazaarcommissie beraden zich over de mogelijkheid om de bazaar in 2020 door te laten gaan op de tweede zaterdag in september. Hierbij wordt volledig rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM t.a.v. corona. Een evenement, wat de bazaar is, mag volgens de regels dan weer plaatsvinden. Om ruimte te creëren zal de bazaar op verschillende locaties plaatsvinden.

Pastoraal Team
Het bezoekwerk ligt momenteel stil. Vanwege het coronavirus kan het pastorale team niet meer bij mensen op bezoek gaan. Ook andere samenkomsten, waarbij we elkaar ontmoeten en gesprekken hebben met elkaar, kunnen (nog) niet doorgaan.
Het Pastorale Team heeft in de Stille Week een Paasgroet met bloemetje gebracht bij hen die een bemoediging goed konden gebruiken. Ze houden contact via telefoon, een kaartje door de brievenbus, een praatje aan de deur, de mail, een brief, whatsapp. Op deze manier blijven we bereikbaar en we blijven naar elkaar omzien, in deze tijd waarin alles anders is dan anders. Schroom niet om contact met ons te zoeken.

Uitbreiding Pastoraat
Het pastoraat door de predikant wordt uitgebreid met twee contactmomenten. Op dinsdagmiddag is de kerk open van 15:00 tot 17:00 uur. In de kerk brandt de Paaskaars en de predikant, ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg is aanwezig. U bent welkom om even stil te worden, te mediteren, een kaars te branden, een gebed uit te spreken en/of een gesprek. Omdat we overzicht willen houden op het aantal bezoekers, willen we vragen of u/jij even wilt bellen of appen naar: 06-30477292, het nummer van de predikant. De toreningang is niet open, de kerk is via de consistorie bereikbaar.

Op donderdagmiddag is er gelegenheid voor een ‘Rondje Elzenkade’. De wandeling loopt vanaf de kerk richting de Elzenkade en over de Graafkade en de Kerkweg weer terug naar de kerk. Dit duurt ongeveer een uur. Al wandelend kunnen allerlei onderwerpen ter sprake komen. Deze wandeling verloopt 1 op 1 en is op afspraak, bellen/appen naar 06-30477292. Het tijdstip is in overleg; wandelen in de vroege avond is ook mogelijk.

Kinderkamp
Het kinderkamp is een evenement dat plaatsvindt voor 1 september 2020. Gelet op de coronamaat-regelen heeft de kerkenraad in overleg met de leiding van het Kinderkamp besloten om dit jaar het kamp niet door te laten gaan. De ouders van de betrokken kinderen hebben een brief ontvangen.

Liturgie en verkondiging van eerdere diensten
Er komen vragen uit de gemeente of men liturgieën en de tekst van de verkondigingen van eerdere online-diensten kan nalezen. Dit is inderdaad mogelijk!
Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de groene balk bij de foto’s boven in het scherm .
Stap 3: klik op ‘Wijkgemeente 1’ en vervolgens op ‘Pastoraat en Kringen’. Hier treft u de liturgie en verkondiging van de afgelopen zondagen.

Website 
In deze periode van onzekerheid zal onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, elke week op woensdag een woord van bemoediging plaatsen op de website.

Tot slot   
Ondanks de versoepelende  maatregelen kunnen wij elkaar niet ontmoeten op plaatsen waar wij dat wel gewend waren. Dat contact missen wij! Toch wil de kerkenraad goed op de hoogte blijven van uw situatie en wellicht heeft u zelf behoefte aan contact. U kunt hiervoor altijd de predikante of de leden van de kerkenraad benaderen. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van het kerkblad.
We kunnen er wel voor elkaar zijn, als we niet met elkaar kunnen zijn.

Een hartelijke groet aan u allen,

Kerkenraad Hervormde Gemeente Berkenwoude, Wijk 1
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.