PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Nieuwsbrief 3 april 2020 Nieuwsbrief 3 april 2020
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Als niets meer vanzelfsprekend is, wordt alles wat je overkomt bijzonder.

Het coronavirus blijft de wereld, Nederland en ook onze kerkelijke gemeente in zijn greep houden. Zo heeft het kabinet de afgelopen week de diverse bestaande maatregelen gecontinueerd en een dringend beroep gedaan om onze eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen.
Uitgangspunt voor ons, als kerkenraad, is dat we steeds deze richtlijnen en berichten van het kabinet, RIVM en de GGD blijven volgen.

Enerzijds zijn wij volstrekt begripvol dat de maatregelen tegen de bestrijding van corona nodig zijn. Anderzijds doet het pijn dat het vieren van diensten met elkaar in de kerk niet mogelijk is, juist rond de hoogtijdagen in de Goede Week en Pasen.
Er zijn inmiddels twee zondagen met online-diensten verstreken. Uit reacties vanuit de gemeente en  de systeeminformatie van de kerktelefoon op de website kunnen we ervan uitgaan dat er waarschijnlijk 60-80 personen meeluisteren. Er is  dus sprake van een sterke behoefte in deze tijd om als gemeente (helaas op afstand) op een of andere manier verbonden te zijn. 

Gelet hierop hebben wij samen met onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor de komende erediensten. Daarnaast blijven de reeds genomen maatregelen, genoemd in de twee vorige nieuwsbrieven, bestaan.

Reguliere Erediensten  
Alle erediensten gaan in ieder geval tot en met 28 april niet door.
Als vervanging blijven de online-erediensten op de normale tijden zonder kerkgangers. In deze diensten zijn een predikant, een organist en enkele ambtsdragers aanwezig.
U kunt rechtstreeks op zondag om 10.00 uur meeluisteren met de erediensten van wijk 1 via de kerktelefoon op de website van de gemeente.

Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de rechter kolom (blauw gekleurd) waar staat Meeluisteren met: Wijk 1
Stap 3: klik op het grijze driehoekje, hiermee wordt de kerktelefoon geactiveerd.
             Het driehoekje is veranderd in 2 verticale streepjes en u hoeft verder niets meer te
             doen. Bij geen dienst kan de kerktelefoon niet geactiveerd worden.

Er zullen in deze diensten gedurende coronatijd geen collecten voor Diaconie en Kerkrentmeesterschap gehouden worden. Desondanks lopen de financiële zaken voor beide colleges gewoon door !! U kunt collectegiften blijven geven door een bedrag over te boeken naar: rekeningnummer Diaconie Herv. Gemeente: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie diensten coronatijd Wijk 1.
En op rekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters diensten coronatijd Wijk 1.
 
Voor mensen die niet via de website van de gemeente naar de dienst kunnen luisteren, wordt elke zondag op NPO2 om 9.20 uur door de EO een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden.


Erediensten tijdens Goede Week en Pasen  
U kunt ongeveer 10 minuten voor de genoemde aanvangstijden inloggen bij de online-diensten. Wie thuis met de vieringen actief wil meedoen, heeft het volgende nodig: kleine hoeveelheid wijn of druivensap, stukje brood en 3 waxinelichtjes/kaarsen.

Viering Witte Donderdag H.A.: 9 april 19.30 uur  In het kerkgebouw viert de dominee met enkele ambtsdragers het Avondmaal. De gemeenteleden vieren thuis tegelijkertijd online de dienst mee door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. U kunt ook thuis van tevoren brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaarzetten en deze nuttigen, waardoor de verbondenheid met Christus reëler wordt. Het moment van uitdelen van het brood en de wijn zal met een korte tekst door de predikant worden aangegeven.
Viering Goede Vrijdag: 10 april 19.30 uur  Aan het begin van deze online dienst kunt u  een waxinelichtje/kaars aansteken. Op het moment  dat in de kerk de Paaskaars wordt gedoofd, kunt u thuis ook het waxinelichtje/de kaars doven. Het moment van doven van de Paaskaars zal met een korte, uitgesproken tekst kenbaar gemaakt worden.
Viering Stille Zaterdag Paaswake: 11 april 21.00 uur  Tijdens de paaswake kunt u in de huiskamers een waxinelichtje/kaars ontsteken op het moment dat in het kerkgebouw de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Tijdens het binnendragen in de kerk en bij het ontsteken van de waxinelichtjes/ kaarsen thuis (dit moment zal ook met een korte tekst aan u kenbaar worden gemaakt) klinkt het bekende Lied 598: ‘alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’.

Pasen:  12 april 10.00 uur  Bij aanvang van deze dienst zal het orgel als een introïtus, het lied ‘U zij de Glorie’ laten klinken. In de kerk zal tijdens dit orgelspel de Paaskaars worden aangestoken. Tijdens het spelen van dit lied kunt u thuis ook een waxinelichtje/kaars aansteken als teken van het licht van Christus.

De bovenstaande handelingen zult u ook terugvinden in de liturgieën. De liturgieën van de vieringen zullen aan het begin van de Goede Week op de website worden geplaatst.
Wilt u ze liever als ‘word-document’ ontvangen, stuur dan een verzoek hiervoor naar Peter Versluys: info@pbmversluys.nl . U ontvangt ze dan zo spoedig mogelijk.

Liturgie en verkondiging van eerdere diensten
Er komen vragen uit de gemeente of men liturgieën en de tekst van de verkondigingen van eerdere online-diensten kan nalezen. Dit is inderdaad mogelijk!
Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de groene balk bij de foto’s boven in het scherm .
Stap 3: klik op ‘Wijkgemeente 1’ en vervolgens op ‘Pastoraat en Kringen’. Hier treft u de liturgie en verkondiging van de afgelopen zondagen.

Website 
In deze periode van onzekerheid zal onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, elke week op woensdag een woord van bemoediging plaatsen op de website.

Tot slot   
Door al deze maatregelen zullen wij elkaar de komende weken niet ontmoeten op plaatsen waar wij dat wel gewend waren. Dat contact zullen wij missen! Toch wil de kerkenraad goed op de hoogte blijven van uw situatie en wellicht heeft u zelf behoefte aan contact. U kunt hiervoor altijd de predikante of de leden van de kerkenraad benaderen.
Heeft u in deze tijd enige vorm van hulp nodig, laat het dan ook weten aan een van de kerkenraadsleden. Hun telefoonnummers vindt u op de achterzijde van het kerkblad.
We kunnen er wel voor elkaar zijn, als we niet met elkaar kunnen zijn.

Een hartelijke groet aan u allen en sterke voor de komende tijd,


Kerkenraad Hervormde Gemeente Berkenwoude, Wijk 1
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.