PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 9 januari 2022 Liturgie zondag 9 januari 2022
Thema: Gedoopt

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: Psalm 100: 1 en 4

Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt,gij aarde alom, zijn rijksdomein,zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw;elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Votum en groet

Kyrie-gebed en gloria

Zingen: Psalm 72: 6 en 7

Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst.Zijn koningschap zij ons een tekendat naar Gods toekomst wijst.Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam, elkander groetend met de zegenvan zijn doorluchte naam.
Laat ons de grote naam bezingenvan Hem die Israel leidt,want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd. Loof God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde.Ja, amen, loof de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Lucas 3:15-22
15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. 19 Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, 20voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Preek

Orgelspel

Zingen:NLB 522: 1 en 5

Toen Jezus bij het water kwam,waar Hem Johannes wachtte,werd Hij gedoopt, het zuiver lam,de volheid der geslachten. Hij daalde neer in de Jordaan, badwater onzer zonden.Zijn leven neemt ons sterven aan,zijn bloed heelt onze wonden.Zijn sterven is ons leven.
Als ’t oog alleen het water ziet, zoals het wordt vergoten,dan weet het hart en twijfelt niet, wat daarin ligt besloten. Wij worden in uw dood gedoopt. Door U voorgoed vergeven, staat Adam stralend op en looptterug in ’t eeuwig leven,het paradijs hervonden.

Drie minuten vraaggesprek

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Digitale Collecte, bestemd voor ….

Slotlied: NLB 673:1 en 4.

Heilige liefdeskracht,bezoek mijn ziel die smacht, daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. Kom Trooster, hartsvriendin,liefde die wondt en wint, in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.
Dood ben ik zonder U, mijn ziel verlangt naar U,een hartstocht die geen mens kan verklaren. Met liefde vormt U mijtot teken van uw heil. Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.