PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 7 februari 2021

Liturgie zondag 7 februari 2021

Thema: Door alles heen…


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: Groot is uw trouw o Heer, NLB 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,                                                                                     
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Gebed

Lied: Komt er God een nieuwe morgen, NLB 1003, aangepaste coronaversie

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe  morgen
als een teken van uw trouw?
Worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Klaagliederen 3: 22-39

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.
Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd.
Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop.
Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon.
Want de HEER verwerpt niet voor eeuwig.

Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;
slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen.
Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt,
dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste,
dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de HEER het niet zien?
Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de HEER het niet zijn die gebiedt?
Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?
Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!

Lied: 213: 1 en 3

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen.
En verdrijf door uwe macht
onze nacht.

Laat uw heilige liefdegloed
onze koude werken doden.
En versterk in ons de moed
om de eeuwige nacht te ontvloden.
Voordat wij ten onder gaan,
op te staan

Tweede schriftlezing: Marcus 1: 29-38

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

Lied: 835, vers 1 en 2

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Preek

Filmpje over Rembrandt’s Jeremia
https://www.youtube.com/watch?v=AXXmTzwjmGM

Luisteren naar het lied: Door alles heen… U geeft rust

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&list=RDHEqe9KUPKK0&start_radio=1

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
 
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.                                
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.                  
U geeft rust in mijn ziel. 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 207, vers 1, 3 en 4

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer.
En blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houdt niet uw glans voor ons verhuld.

Opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Wegzending en zegen

Amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.