PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 6 september 2020

Liturgie zondag 6 september 2020
Thema: Ik ben een mens…

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 287 wisselzang cantorij en gemeente
Vers 1: gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 cantorij, 5, gemeente

Bemoediging en groet

Zingen Kyriegebed: lied 942, Ik sta voor u in leegte en gemis (gemeente)

Inleidende woorden

Luisteren naar het lied van Stef Bos

https://www.youtube.com/watch?v=8ebdmFU7Qkg

Ik ben een man van lucht en water
Ik ben een ster
Die verschijnt en verdwijnt!
Zanger van de grote gebaren
Die soms een ander zou willen zijn.

Ik heb mijn huis, mijn haard verlaten
Wie ik liefhad nog één keer gekust
De veilige haven verlaten
En ik wist ik kom hier nooit meer terug.

Want beter een oorlog dan gewapende vrede
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht
Beter gevallen dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad.

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meet
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Ik sta op en ga verder
Ik ben een mens van vlees en bloed.

Ik ben bang als een kind in het donker
Ik ben een held in het heetst van de strijd
Een dwaas die gelooft in een wonder
Tegen de stroom van de tijd.
Ik neem altijd teveel op mijn schouders
En al maak ik mijn woorden niet waar
Ik zal tot het eind van mijn dagen
Op de barricaden staan.

Want beter een oorlog dan gewapende vrede
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht
Beter gevallen dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad.

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meet
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Ik sta op en ga verder
Ik ben een mens

En ik heb meer beloofd
Dan ik waar kon maken
Heb getwijfeld en heb soms
Mijn dromen verraden
Een vriend laten vallen
Mezelf vervloekt
Want ik ben een mens
Ik ben een mens
Van vlees en bloed

Maar beter een oorlog dan gewapende vrede
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht
Beter gevallen dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad.

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Jozua 3:1-6
De volgende ochtend ging Jozua al heel vroeg met alle Israëlieten weg uit Sittim. Ze kwamen bij de plek waar ze de Jordaan wilden oversteken. Daar rustten ze eerst drie dagen uit. Op de derde dag kregen de Israëlieten in het kamp een opdracht van hun leiders. De leiders zeiden: ‘Straks zullen de priesters de heilige kist van de HEER wegdragen. Als dat gebeurt, moeten jullie meegaan en achter de kist aan lopen. Maar zorg wel dat jullie niet te dicht bij de heilige kist komen. Jullie moeten een kilometer afstand houden. De kist zal jullie de weg wijzen, want jullie zijn nog nooit in dit gebied geweest.’ Daarna zei Jozua tegen het volk: ‘Bereid je voor op een ontmoeting met de Heer, want morgen zal hij wonderen voor jullie doen.’ En tegen de priesters zei Jozua: ‘Til de heilige kist op en ga op weg. Het volk zal jullie volgen.’ Zo gebeurde het.

Zingen lied 913: vers 1 (gemeente)

Vervolg lezen Jozua 3: 7-17

Toen zei de HEER tegen Jozua: ‘Vanaf vandaag zal ik alle Israëlieten laten zien dat jij hun leider bent. Ze zullen merken dat ik jou help, net zoals ik Mozes geholpen heb. Geef aan de priesters de volgende opdracht: ‘Ga een paar stappen de rivier in, en blijf daar staan.’’ Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: ‘Kom hier en luister naar de woorden van de HEER, jullie God. Kies twaalf mannen uit, van elke stam één. De heilige kist van de HEER zal de Jordaan in gaan. Zodra de priesters hun voeten in het water zetten, zal het water stoppen met stromen. Zo zal de HEER van de hele aarde een pad door de rivier maken. Op dat moment zullen jullie merken dat de levende God bij jullie is. En dat weten jullie dat hij het land aan jullie zal geven. Hij zal alle volken wegjagen: de Kanaänieten, de Hethieten, de Chiwieten, de Perizzieten, de Girasieten, de Amorieten en de Jebusieten.’ Toen ging het volk op weg naar de Jordaan. De priesters liepen voorop met de heilige kist. Ze kwamen bij de rivier. Het water stond heel hoog, zoals altijd in het voorjaar. Toen de priesters hun voeten in de rivier zetten, stopte het water met stromen. Dat gebeurde daar ver vandaan, bij de steden Adam en Saretan. Daar werd het water tegengehouden, zodat het niet meer naar de Dode Zee kon stromen. En zo kon het hele volk de rivier oversteken, vlak bij Jericho. Het hele volk liep over het droge stuk naar de overkant. Intussen bleven de priesters in het midden van de droge rivier staan. Ze hadden de heilige kist van de Heer vast, en wachtten totdat iedereen aan de overkant was.

Zingen lied 943, cantorij

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-33, Bijbel in Gewone Taal

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’ Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’ Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’

Zingen lied 917, cantorij

Preek

Orgelspel

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 286: coupletten cantorij en refrein gemeente

Zegen

Gezongen Amen

Uitleidend Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
De dienst  van 22 januari 2023 wordt via livestream uitgezonden. Voor het inschakelen hiervan zie onder het kopje livestream.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De bevestigingsdienst van ambtsdragers op 22 januari 2023 wordt via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.