PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 4 september 2022 ( H.A.)

Liturgie zondag 4 september 2022 ( H.A.)
Orgelmuziek

Woord van Welkom en mededelingen.

Stilte

Openingslied:  Ik sla mijn ogen op en zie (NLB 121:1 en 2)
 Ik sla mijn ogen op en zie                                                                                                                                               de hoge bergen aan,                                                                                                                                                    waar komt mijn hulp vandaan?                                                                                                                                   Mijn hulp is van mijn Here, die                                                                                                                                       dit alles heeft geschapen.                                                                                                                                            Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank'le voeten zet Hij vast,                                                                                                                                    als gij geen uitkomst ziet:                                                                                                                                              uw wachter sluimert niet !                                                                                                                                        
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,                                                                                                      
Hij wil, als steeds voor dezen,                                                                                                                                  Israëls wachter wezen.


Stilte

Votum en groet

Smeekgebed

Gebed van de zondag:

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Psalm 124 (NBV 21)

Zingen: Heil hem die hoopt (NLB 33:7 en 8)
   Heil hem, die hoopt in vrees en beven
  op Gods genadig aangezicht.
  Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
  God houdt het oog op hem gericht.
  Ja, Hij kent de zijnen,
  Hij laat niet verkwijnen
  wie zijn hulp verbeidt.
  Koninklijk van gaven
  wil de Here laven
  wie ontbering lijdt.
 
  Wij wachten stil op Gods ontferming,
  ons hart heeft zich in Hem verheugd.
  Hij komt te hulp en geeft bescherming,
  zijn heil'ge naam is onze vreugd.
  Laat te allen tijde
  uwe liefd' ons leiden,
  uw barmhartigheid.
  God, op wien wij wachten,
  geef ons moed en krachten
  nu en voor altijd.

Verkondiging over Psalm 124:8  Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zingen: Wat de toekomst brengen (NLB 913:1)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.


Dankgebed en voorbeden

Stilte voor persoonlijk gebed

Afsluitende lofprijzing

Inzameling van gaven

Dienst van de tafel

Tafelgebed:
v.: De Heer zij met u allen.
a.: Zijn vrede zij met u.
v.: Laat uw hart vol vreugde zijn.
a.: Ons hart gaat uit naar God de Heer.
v.: Gezegend is God onze Heer.
a.: Hem zeggen wij dank.

v.:  Het past ons om u dankbaar te zijn, Heer, onze God,
      hier en overal en nu en altijd.
      Uw Woord heeft onder ons gewoond
      en tot de dag van vandaag klinkt zijn stem
      die onze vrijheid aankondigt,
      uw toekomst van vrede overal,
      uw wereld waar Jezus uw Zoon de eerste is
      die daar is geboren, thuis bij U.
      Aartsvaders hebben naar hem uitgezien
      Profeten hebben van hem gezongen,
      Zijn leerlingen spraken over hem waar zij maar kwamen
      Ook wij stemmen in met heel deze stoet van mensen en bidden:

a.:  Heilig bent U, Heer van alle machten!
      Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid!
      U komt de lof toe, U Allerhoogste!

      Wij bidden U om uw Geest, die ons bemoedigt,
      dat wij in een wereld waar mensen de hoop verliezen
      mogen laten zien dat U met ons gaat
      en onze toekomst bent,
      dat wij ooit zullen wonen waar het leven goed is en gezegend,
      waar wij uw Naam met liefde uitspreken
      met alle mensen die gaan in uw spoor
      heel het mensenvolk, door U genodigd aan uw tafel.

v.:  Laat komen uw koninkrijk, hier in ons midden.
      Gezegend zij uw Naam, God, onze Vader,
      door Jezus uw Zoon, onze Heer,
      vandaag en tot in lengte van dagen.
a.:  Amen

Nodiging
v.: Brood dat leven geeft
     en vrucht van de wijnstok die het hart verheugt -
     in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
     Deelt allen in zijn overvloed.

     Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
     heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
     Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn Vader,
     Hij heeft U dank gezegd,
     het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

     “Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.
      Doe dit om aan mij te blijven denken.”

      Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit, en zei:

      “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
       dat voor u en voor allen wordt vergoten
       tot vergeving van zonden.
       Telkens als jullie uit deze beker drinken,
       zullen jullie aan mij denken.”

a.:   Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
       verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt.

Zingen:  Voor ieder van ons (NLB 388)
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein:

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein:
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein:

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein:

Orgelspel  

Gebed na de maaltijd(vg):

Afgesloten met Onze Vader

Slotlied: Heil wien Jakobs God (NB 146:3)
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,                                                                                    
heil die God ter hulpe riep.                                                                                                  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,                                                                                    
God is trouw aan wat Hij schiep.                                                                                            
Wat in hemel, zee of aard                                                                                                       
woont, is in zijn hand bewaard.

Heenzending en zegen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.