PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 2 mei 2021

Liturgie zondag 2 mei 2021


Thema: Gezegend ben je…

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 8, verzen 1, 3 en 4

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Votum en groet

Inleidende woorden over deze dienst

Wanneer Aärons zegen wordt uitgesproken

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
voelen we ons staan in een lang en groot verhaal,
van toen en nu, van God-met-ons
van een gezegende heilsgeschiedenis.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
bedenken wij hoe die tot stand kwam, als in een estafette:
God spreekt tot Mozes, Mozes spreekt tot Aäron en zijn zonen,
en zij spreken weer tot het volk van Israël, via hen tot ons.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
knielen we neer, eerbiedig, respectvol en nederig.
We buigen het hoofd om niet naar de voorganger te kijken
en te beseffen dat ze vanuit God komen, deze woorden.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
zetten we elkaar in Gods ruimte en zeggen het goede,
gebruiken zijn woorden, onveranderlijk en mooi.
Hij wist wat Hij wilde betekenen, voor nu en altijd.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
schijnt zijn licht in onze duisternis,
zoals de zon ons verlicht en weldadig verwarmt,
en wij vragen hem om ons genadig te zijn.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
hopen wij dat Hij ons aanziet en ons kent,
bidden wij om intiem contact met hem die ons gaande houdt,
dat Hij ons mag horen én mag zien:
dat wij gehoord en gezien mogen worden door hem.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken,
koesteren wij zijn allesomvattende vrede, sjaloom:
geluk, welvaart, verbondenheid, solidariteit en vriendschap.
Dat het in alle aspecten van ons leven goed mag gaan.

In verbondenheid wordt de zegen uitgesproken.
In liefde en barmhartigheid wordt de zegen uitgesproken.
In sjaloom wordt de zegen uitgesproken,
Met het oog op gerechtigheid wordt de zegen uitgesproken.

Zo gebeurt God
in de ontmoeting met zijn mensen,
die dankzeggen als antwoord op zijn zegen.

Lied: Zegen mij van Sela

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Kyriegebed

Glorialied: NLB 654, vers 1, 2 en 4

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht van Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Genesis 12:1-8 (9) – Abram naar Kanaän

De EEUWIGE zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespotten zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen
wensen
gezegend te worden als jij.’

Abram ging uit Charan weg, zoals de EEUWIGE hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. Maar de EEUWIGE verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de EEUWIGE, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de EEUWIGE en riep er zijn naam aan. (vers 9: Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev).

Lied: NLB 803, Uit Oer is hij getogen, vers 1 en 2

Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ’t land van Kanaan,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
Zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

Tweede schriftlezing: Marcus 10:13-16: Binnengaan in het koninkrijk van God

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Lied: NLB 348, vers 1, 2, 3 en 4

Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons : laat de kinderen tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.

Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendelijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.

Preek

Orgelspel

Lied:  NLB 416, Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: NLB 425, Vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen,
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkere dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen met gezongen amen

Lied NLB 708 : 1 en 6 ( gezongen )

Orgelspel


 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.