PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 26 juni 2022 ( H.A.)

Liturgie zondag 26 juni 2022 ( H.A.)
Orgelspel

Woord van Welkom

Stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Lied 283 vers 1,2,3 en 4

Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen.
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
   en van zijn Zoon, Jezus Christus,
   en van de Geest die ons aanvuurt
   in geloof, hoop en liefde
g. Amen

Kyriegebeden

Zingen: Lied 305

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing: Johannes 8 vers 1- 11

Zingen: lied 51 vers 4

Uitleg en verkondiging

Orgelspel 

Zingen: Lied 834 vers 1,2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden – Stil gebed  

collecten

Zingen: Lied 377 vers 1,2,4 en 5

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

We vormen een kring rond de tafel
Tafelgebed
v. De Heer zij met u
g. En met uw geest
v. Verheft uw harten
g. Wij heffen ze op tot de Heer
v. Breng dank aan God, want Hij is goed.
g. Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
v. U komt onze dank toe, Heer onze God
om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder,
Heer boven alle machten,
Herder van mensen,
Vader en moeder tegelijk,
ons Licht en ons leven, namen honderd uit.
U komt onze dank toe omdat Gij liefde zijt:
Een God die ons geen lot oplegt, maar onze lotgevallen deelt, die ons falen vergeeft en onze feiten draagt,
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugde.
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij op U,
ook als Uw Aangezicht verborgen is, uw Stem niet wordt gehoord en uw arm tekort schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed, in leven en in sterven, zingen wij U toe.

Lied 405 vers 1
v. U komt onze dank toe, Heer onze God,
om Jezus uw Zoon.
Hij is het Woord
dat ons uw liefde verklaart.
Hij is in levende lijve
Uw ontferming, vergeving en genezing.
Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten.
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering
Het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:
Neem en eet,
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken hem rondgegeven en gezegd:
Drink allen daaruit
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

g. Zo houden wij uw naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U God,
omdat Gij liefde zijt
door Jezus Christus onze Heer.

Stilte
v. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader

Zingen: Lam Gods: Lied 409

We wensen elkaar de vrede van Christus

We delen brood en wijn

Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied:  Lied 150 a vers 1, 2,3 en 4

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. D. Rietveld
datum en tijdstip 14-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.