PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 26 december 2021

Liturgie zondag 26 december 2021
Thema: Verlangen naar vrede

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid: 1
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Bemoediging en Groet

Inleiding

Gebed om ontferming

Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer: 1, 3
1. Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

Gebed bij de opening van de Schrift

Jeremia 26: 1-15

Lied 915 Nobody knows the trouble I've seen (Spiritual) - beluisteren opname
Nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.

Oh Nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.

Sometimes I’m up, sometimes I’m down,
o yes Lord,
sometimes I’m almost to the ground,
o yes Lord.

Although you see me going 'long so,
o yes Lord,
I have my troubles here below,
o yes Lord.

Oh Nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.

Handelingen 6:8 - 7: 2a, 52-60

Lied 825 De wereld is van Hem vervuld: 1, 5
1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven

Overdenking

Orgelspel

Lied 489 Komt ons in diepe nacht ter ore: 1, 2
1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader.

Aandacht voor digitale collecte

Lied 487 Eer zij God in onze dagen: 1, 2

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Wegzending en zegenbede      

Gezongen Amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 




Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.