PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
liturgie zondag 25 april 2021

liturgie zondag 25 april 2021
Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Moment stilte

Zingen: 210: 1,2

1. God van hemel, zee en aarde – Vader, Zoon en Heil’ge Geest,
Die ons deze nacht bewaarde, onze wachter zijt geweest,
Houd ons onder uw gezag, ook in deze nieuwe dag.

2. Neem mijn dank aan, deze morgen, dat Gij alle dagen weer
Al mijn angsten, al mijn zorgen met mij delen wilt, o Heer
Nooit ben ik geheel alleen: Gij zijt altijd om mij heen.

Onze hulp en groet

Inleidend woord

Gebed om ontferming

Glorialied: 648

1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing
Zing voor de Ene, de Eeuwige,
Aan wie het licht, de liefde ontspringt,
Verheven is Hij, de Levende.

2. Heldere bron, Hij zon die met gloed geneest,
Dor hout bloeit op in uw open hof:
Één en al bloesem, wekenlang feest –
Wij plukken geloof en oogsten lof.

3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
Eet van de vrucht, hij gezegenden:
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Ezechiel 34: 1-10
De HEER richtte zich tot mij:
‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER:  Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen: zij zullen ze niet meer  mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!

Zingen: 653: 1

U kennen uit en tot u leven
Verborgene, die bij ons zijt.
Zo lang ons ’t aanzijn is gegeven
De aarde en de aardse tijd.
O Christus die voor ons begin
En einde zijt, der wereld zin.

Johannes 10: 1-16
Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen: 653: 6

6. Gij zijt tot herder ons gegeven
Wij zijn de schapen die gij weidt
Waar Gij ons leidt is ’t goed te leven
Heer die ons voorgaat door de tijd
Wie bij U blijft en naar U ziet
Verdwaalt in deze wereld niet.

Preek

Orgelspel

Zingen: 974: 1, 5

1. Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

5. God laat geen mensenkind uit uw genade vallen
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Dankgebed en voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Collecte

Slotlied: 657: 1, 4

1. Zo lang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht
Om zingend te vertalen, waar toe wij zijn gedacht:
Elkaar zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest
In ons gezang mag lichten, het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Gezongen Amen

Orgelspel

 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.