PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 24 januari 2021

Liturgie zondag 24 januari 2021
In verband met aangescherpte maatregelen vanuit de PKN worden in deze dienst de liederen niet gezongen, maar uitgesproken.

Orgelspel        
                                   

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied 216: 1, 2, 3 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtig aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en Groet

Kyrie gebed

Glorialied 871: 1, 2, 3 (Jezus zal heersen waar de zon)
Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Gebed bij de opening van de Schriften

1 Samuel 3: 1-10

Marcus 1: 14-20

Lied 531: 1, 2  (Jezus die langs het water liep)
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
" 'k wil in uw woning wezen
voor nu en voor na deze",
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Overdenking

Orgelspel

Lied  912: 1, 2, 3 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Dankgebed, voorbeden, stilgebed.

Onze Vader
Tenira Sturm, Joost van Belzen en Peter Wildeman.


Zegenbede         
                                 

Orgelspel


 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.