PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 20 juni 2021

Liturgie zondag 20 juni 2021


Thema: Zorg voor de ziel

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 62, vers 1, 2, 4 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt besloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.

Weest stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Votum en groet

Lied 103e refrein, 3 keer, Bless the Lord my soul

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Vertaling:         Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
                              Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Inleidende woorden

Gedicht: Opgelucht

Mijn hart voelt meer
dan het oog kan zien
het weegt soms zwaarder
dan de zwaarste steen
kent zorg en verdriet
en wil het niet
het zwoegt en werkt
wie tilt het op?

mijn ziel spreekt zacht
en zoekt een weg
naar leven met een lijf
dat hapert maar nog wil
ze houdt van adem
in en uit, herhaaldelijk
van geest en kracht
van moed en lief
wie houdt haar tegen?

mijn verstand staat stil
en neemt de tijd
om te doorgronden
wat is en wat kan
adem verbindt geest
van God en mens
samen in een levensdans
geeft lucht aan mijn hart.

Lied: 900, Nada te turbe

Nada te turbe, nada te espante;
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.

Vertaling:         Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
                              wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
                              God alleen is genoeg.

Gebed

Lied: 834, Vernieuw gij mij o eeuwig licht

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
Naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Psalm 42, vertaling Gerard Swüste

Voor de koorleider;
een compositie van de kinderen van Korach.

Zoals een hert snakt
naar stromen water,
zo snakt mijn ziel,
God, naar jou.
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God:
wanneer mag ik komen,
verschijnen voor Gods gelaat?
Mijn tranen zijn mijn dagelijks brood geworden,
dag en nacht,
want heel de dag zegt men mij:
‘Waar is dan je God?’

Hier moet ik steeds aan denken,
dit snijdt me door mijn ziel:
hoe ik meetrok met de menigte,
voorop liep naar het huis van God,
instemde met het juichen en danken
dat opklonk uit het feestgedruis.

Waarom zo terneergeslagen,
waarom een en al zuchten?
Verzucht naar God!
Ja, ik blijf hem danken,
zijn bevrijdend gelaat, mijn God.

Ik ben terneergeslagen,
want ik moet aan je denken
vanuit het land van de Jordaan, het Hermongebergte,
vanaf de kleine berg.
De ene golf roept de andere op,
het helse lawaai van je stortvloed.
Mij overspoelen je branding, je golven.

Overdag bewijst de LEVENDE zijn goedheid,
in de nacht is zijn lied bij me,
een gebed tot de God van mijn leven.

Ik zeg tot mijn goddelijke rots:
‘Waarom vergeet je me?
Waarom moet ik door het pikkedonker gaan
in de greep van de vijand?’
De dodelijke opmerkingen van mijn belagers
raken me tot op het bot.
Want heel de dag zegt men mij:
‘Waar is je God?’
Waarom zo terneergeslagen,
waarom een en al zuchten?
Verzucht naar God!
Ja, ik blijf hem danken,
zijn bevrijdend gelaat, mijn God.

Luisteren naar psalm 42:
Evenals een moede hinde/als een hert dat verlangt naar water

https://www.youtube.com/watch?v=dxNaq0P-WO8

Tweede schriftlezing: Marcus 12: 28-24

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Lied 321, vers 1, 2, 3, 4 en 7

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Preek

Orgelspel

Lied: 833, Neem mij aan zoals ik ben

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart en live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 793, Bron van liefde, licht en leven

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons noot verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.