PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 18 september 2022

Liturgie zondag 18 september 2022
Orgelspel

Woord van Welkom

Voorbereidende stilte

Zingen van het openingslied: NLB 276
1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
Deur die naar stilte openstaat
Muren van huid, ramen als ogen
Speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
Als wij er binnengaan
Om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
Vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
Diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
Onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van Een, brood om te weten
Dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede
Oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
Doen wat ondenkbaar is
Dood en verrijzenis.

Votum en Groet

Inleidend woord

Zingen: NLB 221: 1, 3
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam bestorm hem met mijn vragen
dat Hij mij maakt, dat hij mijn wezen richt,
wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed om ontferming

Lied na het gebed om ontferming: NLB 274
1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Jesaja 55:1,2
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
Koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

Tweede lezing: Lukas 9: 10-17
Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in de stad Betsaïda. 11Maar de mensen kwamen het te weten en volgden Hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. 12Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ 13
Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ 14Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en werden allen verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Zingen: NLB 319: 1, 5, 6, 7
1. Alles wat er staat geschreven, Heer doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!

5. Jezus heeft het laatst gesproken en zijn stem gaat voort,
Want als graan is Hij gebroken, woord voor woord.

6. Zend uw regen uit de wolken die het groeien doet:
Graan dat brood wordt voor uw volk in overvloed.

7. Gij gaat onze aard’ te boven, zend uw adem neer,
Heel de aarde moet U loven, meer en meer.

Preek

Zingen: NLB 992: wat vraagt de Heer nog meer van ons
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Dan dat wij recht doen en trouw zijn
En wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
Dan dat wij dienen en hoeden
Als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
Dan dat wij breken en delen
Als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
Dat wij Gods wil doen en omzien
Naar alles wat er leeft.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied: Ga dan op weg (melodie NLB 868)
1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden

2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zegen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.